Loading...
joi, 18 iulie 2024
OFMConv Romania

Zile de formare franciscană pentru fraţii studenţi

În perioada 21-22 februarie, frații studenți din cadrul Institutului Teologic Franciscan, din Roman, au avut bucuria de a-i primi în mijlocul lor pe Fr. Jaroslaw Wysoczanski, secretar general al Oficiului pentru misiuni, din cadrul Ordinului nostru, însoţit de asistentul său, Fr. Alphonse Vazhappanady, și pe Fr. Joseph Blay, delegat general al Ordinului, responsabil al Oficiului pentru dreptate, pace și integritatea creației. Ei au dorit să îi întâlnească pe fraţii studenţi pentru a-i cunoaşte şi pentru a le împărtăşi câteva reflecţii şi experienţe personale cu privire la carisma misionară a vieţii franciscane şi la valorile de care trebuie să fie animat fratele franciscan, în relaţia lui cu creaţia, cu semenii, cu societatea, în general.

La prima întâlnire, din după-amiaza zilei de miercuri, 21 februarie, părintele Joseph Blay a făcut fraţilor o prezentare generală a scrisorii enciclice „Laudato si”, a Sf. Părinte Papa Francisc, remarcând o adevărată „sinergie franciscană” care transpare din mesajul acestei enciclici. Părintele a clarificat înţelesul a 2 termeni: termenul ecologie  – care denumeşte știința ce studiază relațiile dintre organismele vii și mediul în care acestea se dezvoltă – şi termenul mediu, care presupune o relație particulară, și anume aceea dintre natură și societatea care o locuiește. Sfântul Francisc, în viziunea papei, este singurul care a trăit în mod perfect în spiritul unei ecologii integrale: în ,,Cântecul creaturilor” el numește creaturile şi elementele naturii cu apelativul de ,,frate”, ,,soră”, ,,mamă”. Prin anumite metode dinamice de prezentare şi prin discuții pe grupuri, părintele Joseph i-a ajutat pe fraţi să conștientizeze mai mult faptul că valorile exprimate în această enciclică fac parte din patrimoniul spiritual şi moral al Ordinului nostru, putând constitui un adevărat „document franciscan”. Ziua s-a încheiat cu un moment de fraternitate la care au luat parte cu bucurie şi aceşti fraţi oaspeţi.

La a doua întâlnire, din după-amiaza zilei de joi, părintele Jaroslaw i-a invitat pe fraţi la discuţii în grupurile formative, pentru a răspunde la câteva întrebări cu privire la trăirea concretă a carismei misionare în viaţa de formare şi în viaţa de frate franciscan. Răspunsurile care au reieșit din discuțiile pe grupuri au fost o ocazie de îmbogățire reciprocă, dar și un imbold de a trăi cât mai concret spiritul misionar al carismei noastre, pornind chiar din sânul comunității și, mai apoi, în locurile unde frații desfășoară activități de pastorație și voluntariat. În continuare, părintele Alphonse a prezentat aspectele cele mai importante cu privire la misiune, pe care papa Francisc le dezbate în exortația apostolică ,,Evangelii gaudium”. După această prezentare, oaspeţii au dat fiecare în parte o mărturie din experienţa concretă a vieţii lor de misiune şi de apostolat. Ziua s-a încheiat cu un moment de adorație în care fraţii au putut mulțumi Domnului pentru tot ceea ce le-a oferit în aceste zile de formare franciscană la misiune şi la trăirea coerenţei vieţii franciscane, în acord cu Sf. Evanghelie şi cu valorile noastre comune.

Fr. Petru Vârgă

***

21-22 februarie – Zile de formare franciscană pentru fraţii studenţi.

Posted by Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan on 25 Februarie 2018