Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Zi de formare ecologică: convertirea la ecologia integrală

Joi, 4 aprilie 2019, comunitatea formativă a fraţilor studenţi şi formatori de la Institutul Teologic din Roman, trăind ziua lunară de formare, a reflectat asupra enciclicii Laudato si` a papei Francisc (publicată pe 12 mai 2015), respectiv asupra convertirii la o ecologie integrală, un deziderat şi o invitaţie propuse de Sf. Părinte în acest document. Temele legate de ecologie, tratate într-o viziune antropologică creştină şi franciscană, sunt în acest an în atenţia fraţilor, alături de celelalte iniţiative practice din acest domeniu: înfiinţarea în cadrul comunităţii a Comisiei pentru ecologie şi punerea în aplicare a anumitor proiecte şi propuneri de această natură.

Animatorul şi prezentatorul acestei reflecţii a fost Pr. Virgil Blaj (OFMConv.) care a oferit fraţilor o analiză de ansamblu asupra acestei enciclici, prima de acest fel în Magisteriul Bisericii, punctând deopotrivă elementele ei de structură şi noutatea viziunii ecologice asupra „casei noastre comune” pe care Sf. Părinte o aduce în prim-planul reflecţiei creştinilor şi a tuturor oamenilor de bunăvoinţă. Pentru a ajuta înţelegerea fraţilor, părintele Virgil a contextualizat foarte clar preocuparea Sfântului Părinte pentru acest domeniu – ecologia – cu implicaţii inclusiv morale şi spirituale, în condiţiile în care asistăm la o prăbuşire a unei ordini mondiale, prăbuşire grăbită de globalizare, neoliberalism şi lipsa implicării politice, de consumism, de tristeţea individualistă, de inimile comode şi avare ale acelora care caută numai plăcerile superficiale şi au o conştiinţă izolată de adevăratele exigenţe religioase, morale, sociale etc. De aceea, convertirea la ecologia integrală este parte firească a desfăşurării noii evanghelizări propuse de Sf. Părinte la începuturile pontificatului său, despre care vorbeşte în prima sa enciclică Evangelii gaudium.

Părintele Virgil a prezentat şi a dezbătut pe scurt structura documentului Laudato si` cu noua paradigmă conceptuală pe care o propune, aceea de ecologie integrală (în esenţă o viziune holistică asupra lumii în care trăim) care are ca obiectiv binele comun şi reafirmă puternic responsabilitatea şi convertirea omului, întrucât degradarea mediului este intim legată de degradarea umană şi morală. Părintele a inclus în discursul său şi anumite provocări la reflecţie şi acţiune, punctualizări subiective legate de dificultăţile umane şi de formarea personală inclusiv de ordin ecologic, căci convertirea, în sensul acesta, rămâne tot un rod vizibil al întâlnirii reînnoite cu Isus. Prezentarea părintelui s-a încheiat cu recitarea comună a Rugăciunii creştine cu creaţia, a papei Francisc, de la finalul enciclicei Laudato si`.

Având acum proaspătă în minte învăţătura acestei enciclici, şi pentru a răspunde la provocările lansate, fraţii s-au reunit ulterior pe grupuri formative pentru a discuta şi a propune anumite acţiuni concrete ecologice de întreprins la nivel comunitar pe care le vor încredinţa spre analiză Comisiei pentru ecologie. Următoarea activitate formativă cu finalitate ecologică va fi pe 4-5 mai, după un conţinut şi un program ce vor fi comunicate ulterior de comisia mai sus amintită.

Pr. Iosif-Eduard Cadar

***

Zi de formare ecologică: convertirea la ecologia integrală

Publicată de Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan pe Vineri, 5 aprilie 2019