Loading...
joi, 18 iulie 2024
OFMConv Romania

Vizită în comunitatea din Buruieneşti: recunoştinţă şi comuniune

În duminica Botezului Domnului (12 ianuarie, 2020), fraţii comunităţii formative de la Institutul Teologic Franciscan din Roman au fost oaspeţii comunităţii fraţilor şi credincioşilor din Parohia „Sf. Iosif Muncitorul” din Buruieneşti. Ca şi în anii precedenţi, fraţii au dorit să celebreze aici această sărbătoare şi să anime Sf. Liturghie prin cântările lor, drept gest de recunoştinţă pentru generozitatea credincioşilor, cât şi pentru frumoasa colaborare a fraţilor conventului cu întreaga comunitate formativă, sub aspect pastoral sau prin alte iniţiative fraterne.

Sf. Liturghie concelebrată, cu ritualul sfinţirii apei şi reînnoirea făgăduinţelor de la Sf. Botez, a fost prezidată de pr. rector Marius Bîlha, concelebranţi fiind Pr. Iosif Cadar, Pr. Iosif Bisoc, paroh şi guardian al comunităţii, şi Pr. Romică Pal, confrate al comunităţii. La predică Pr. Iosif Cadar a reliefat ceea ce Dumnezeu Tatăl vrea să comunice oamenilor despre Fiul Său Isus în această nouă epifanie de la botezul său în Iordan, care încununează sărbătorile Crăciunului. Isus Cristos prin acest act de umilinţă vine în mijlocul poporului său pentru a începe cu el o istorie de mântuire. Misterul Botezului Domnului semnifică sfinţirea noastră ca fii ai Tatălui şi promisiunea mântuirii noastre: ca fii ai Tatălui, Duhul Sfânt ne învaţă pe fiecare limbajul lui Dumnezeu, limbajului de fiu preiubit al Tatălui ceresc.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, credincioşii şi fraţii conventului au primit cuvântul de mulţumire şi cântarea de „La mulţi ani!”, din partea fraţilor studenţi, iar părintele rector a adresat cuvântul său de mulţumire pentru disponibilitatea, deschiderea, generozitatea, inima bună şi primirea frumoasă de care fraţii şi credincioşii din Buruieneşti dau întotdeauna dovadă; în relaţia cu ei, limbajul cel mai frumos al fraţilor este recunoştinţa. De asemenea, părintele guardian şi paroh, Iosif Bisoc, a adresat mulţumirea sa publică fraţilor şi echipei formative, pentru prezenţă, pentru ajutorul fratern acordat prin fraţii care sunt trimişi an de an în pastoraţie în această comunitate, cât şi pentru toate celelalte iniţiative de colaborare.

După Sf. Liturghie, părinţii formatori împreună cu fraţii din parohie au îndeplinit ritualul de sfinţire a fântânilor din diferite gospodării şi locuri din sat. Vizita s-a încheiat cu o agapă frăţească de prânz oferită de fraţii comunităţii, moment frumos de împărtăşire şi bucurie.

Sincere mulţumiri tuturor credincioşilor parohiei din Buruieneşti, cât şi fraţilor de aici, pentru buna primire şi frumoasa oportunitate oferită de trăi comuniunea rugăciunii şi a fraternităţii.

 

[Pr. Iosif-Eduard Cadar]