Loading...
joi, 18 iulie 2024
OFMConv Romania

Simpozion internațional al tinerilor

Semnificația vocației și a credinței în context intercultural

 

În preajma celebrării celei de-a XV-a Adunări Generale a Sinodului Episcopilor, care v-a avea loc peste câteva zile la Roma, luni, 1 octombrie 2018, la Institutul Teologic Franciscan din Roman a avut loc SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL AL TINERILOR, intitulat Semnificația vocației și a credinței în context intercultural, activitate științifică care a marcat totodată și deschiderea noului an academic 2018-2019, eveniment la care au participat numeroși preoți, persoane consacrate, profesori din țară și străinătate, seminariști, tineri și oameni de bună credință, preocupați de viața Bisericii și implicit de grija acesteia pentru tineri.

 

Momentul academic a început la ora 9.00 în aula ,,Pr. Petru Albert”, fiind organizat în două părți. Moderatorul primei părți a fost pr. conf. univ. dr. Ștefan Acatrinei. După salutul de bun venit adresat tuturor participanților, moderatorul a dat cuvântul pr. Teofil Petrișor, Ministru Provincial și Mare Cancelar al Institutului nostru care, în discursul său inaugural, a salutat această frumoasă inițiativă academică și pe toți protagoniștii Simpozionului, exprimându-și totodată recunoștința față de organizatorii acestui eveniment.

Următorul cuvânt de salut l-a avut pr. lect. univ. dr. Mihai Afrențoae, Rector instituțional al Institutului Teologic Franciscan, care a subliniat atenția Bisericii față de tineri, prin grija și interesul deosebit al păstorului ei universal Sfântul Părinte Papa Francisc, al păstorului Diecezei de Iași, Preasfințitul Petru Gherghel, de unde și scopul acestei inițiative academice venite în favoarea tinerilor.

Pentru a înțelege mai bine tematica centrală a zilei, în prezenta dezbatere s-a pornit inițial de la abordarea interculturalității, văzută ca teren fertil unde o vocație se naște, crește și se întărește, prin intermediul credinței. În acest sens, prima conferință a fost prezentată de către domnul prof. univ. dr. Constantin Cucoș, Director al DPPD din cadrul ,,Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, având tema ,,Interculturalitatea – sensuri, ipostaze, evoluții”. Fenomenul interculturalității este foarte evident astăzi, implicând diverse realități sub aspect istoric, antropologic, socio-cultural ș.a. Obiectivul principal al unei formări interculturale rezidă în pregătirea persoanelor pentru a percepe, accepta, respecta și experimenta alteritatea, având ca scop facilitarea întâlnirii și cunoașterii celuilalt.

După prezentarea fenomenului interculturalității la nivel contextual, în înțelegerea profundă a acestuia, următoarea conferință s-a dorit a fi o exemplificare a argumentului vocației (chemării) și a misiunii, inspirate din contextul biblic, avându-l ca prezentator pe pr. Tomasz Szymczak, profesor la Universitatea Pontificală Urbaniana, respectiv la Facultatea Pontificală ,,Sfântul Bonaventura” (Seraphicum) din Roma, având tema ,,Cine riscă mai mult: Dumnezeu sau omul? Câteva aspecte ale vocației plecând de la povestirile biblice”. Inspirându-se din îndemnul Sfântului Părinte Papa Francisc care în repetate rânduri ne îndeamnă să riscăm în viața de credință, pr. Tomasz a evidențiat faptul că discernământul este dar și risc. Cuvântul „risc” apare deseori în contextul discernământului. Folosindu-se de menționarea a numeroase personaje din lumea biblică, acesta a evidențiat diferite tipuri de chemări la o misiune bine determinată. Cu toate acestea, chemările lui Dumnezeu sunt o provocare enormă pentru cei chemați, ele nu urmează logica noastră, deoarece și Dumnezeu riscă cu noi în încredințarea unei misiuni dar nu ne abandonează.

Desigur, din dezbaterea argumentului chemării și a vocației nu putem ignora nici patrimoniul filosofic al cugetării universale. Așadar, domnul conf. univ. dr. Mihai Androne de la DPPD, din cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, a prezentat tema ,,Kierkegaard, apărător al credinței”. Søren Kierkegaard a fost preocupat mereu de problema credinței, de aflarea voinței lui Dumnezeu în viața sa. Pentru aceasta și el a avut nevoie de exemple de credință, mai exact modelul vieții sale de credință a fost cel al Patriarhului Abraham care, în lupta cu timpul (cu vârsta sa înaintată), a ieșit victorios, dar foarte important, prin credință. Credința face ca imposibilul uman să devină posibilul divin, conducând spre misiunea Bisericii care se dăruiește mereu.

După pauza de prânz, activitatea științifică a fost reluată începând cu orele 15.00 avându-l ca moderator pe pr. lect. univ. dr. Bernadin Duma, Decan al Facultății de Teologie din cadrul Institutului nostru. În cuvântul său introductiv a amintit de îndemnul Sfântului Părinte, adresat episcopilor, la ,,a asculta vocea tinerilor”, deoarece aceștia pot contribui la schimbarea lumii în bine.

Prima intervenție academică, l-a avut ca protagonist pe mons. dr. Aurel Percă, Episcop auxiliar al Diecezei de Iași, fiind intitulată ,,Biserica, tinerii și Sinodul episcopilor 2018”. În expunerea sa, Excelența sa a evidențiat că tinerii sunt în centrul atenției Sfântului Părinte Papa Francisc, deoarece ei sunt speranța Bisericii. Prin Sinodul tinerilor care va avea loc la Roma, Biserica oferă tinerilor o veritabilă mărturie de dragoste, arătându-le că ei sunt importanți, oferind astfel o punte, un semnal, exprimându-și totodată speranța ca tinerii să fie în viitor actori și protagoniști în viața Bisericii. Tinerii trebuie să fie conștienți că au o vocație, vocația de a fi creștini și de a tinde la sfințenie.

Următoarea intervenție a fost susținută de către pr. lect. univ. dr. Mihai Afrențoae, care a prezentat conferința cu tema ,,Omul biblic între deschidere și închidere față de vocația la interculturalitate”. Pornind într-o manieră interogativă, acesta a evidențiat pentru început semnificația conceptului de ,,om biblic”, semnificație ce comportă o dublă valență: mitică și istorică. Prin procesul de aculturație și enculturație au existat pentru omul biblic „frânturi de interculturalitate care, cu ajutorul Cuvântului divin, au devenit falii spațiale de dimensiuni considerabile, precum bazinul mesopotamian, cel european și, mai târziu, cel american, modelate cultural și religios de mesajul biblic”. Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, părintele ne-a prezentat câteva acțiuni ale unor personaje biblice, cum sunt Abraham, Moise și Saul din Tars, personaje care s-au confruntat cu atitudinea de deschidere și închidere față de vocația la interculturalitate, fenomen asimilat de Cristos, într-un mod net superior.

Ultima conferință a fost susținută de către doamna asist. univ. drd. Eugenia-Tatiana (Buzea) Bulancea de la DPPD, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, având titlul ,,Vocația ca trăire în acord cu natura și reiterarea Actului creator in nuce”. Pornind de la exemplul sfintei Tereza de Lisieux care susținea că și-a descoperit vocația și anume iubirea, doamna Bulancea a identificat conceptul de vocație ca dar de la Dumnezeu, înțeles și ca abilitate de a persevera în urmarea chemării, dar și ca sacrificiu în împlinirea unei misiuni. În acest sens, exemplul cel mai veridic este al lui Cristos care a ascultat până la moarte de Tatăl. De asemenea, vocația mai înseamnă acțiune, decizie fermă, dar și respect, afirmații fundamentate în comentarea pericopei evanghelice din Mt 8,5-13, din care rezultă exemplul sutașului de trăire a  vocației ca dar divin.

După fiecare grupaj de conferinţe au urmat discuții în plen, îndrumate de moderatorii Simpozionului care ne-au ajutat să clarificăm unele aspecte cu privire la tema abordată: Semnificația vocației și a credinței în context intercultural. În încheiere, organizatorii au adresat un cuvânt de mulțumire conferențiarilor, gazdelor și tuturor celor care au participat.

Mulțumim Domnului pentru această zi binecuvântată!

 

[Fr. Adrian Cobzaru]

***

Publicată de Provincia OFMConv. din România pe Miercuri, 3 Octombrie 2018