Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Sesiunea ecumenică „Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin putere”

„Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin putere”

Cu ocazia octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor, vineri, 19 ianuarie 2018, începând cu ora 9:30, a avut loc în aula „Pr. Petru Albert” a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman sesiunea ecumenică „Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin putere” (Ex 15,16).

După rugăciunea de la început, ținută de moderatorul evenimentului, pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, director al Centrul de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios „Pax et Unitas”, a urmat salutul de deschidere al rectorului Institutului Teologic Franciscan, pr. asist. univ. dr. Mihai Afrenţoae, care a făcut o sinteză a parcursului ecumenic, ce se întinde pe o perioadă de peste un secol.

Prima prelegere a fost ținută de pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, fiind intitulată „Unitatea noastră sub adumbrirea iubirii atotputernice a lui Dumnezeu”. Printre cele prezentate, pr. Vasile a subliniat faptul că, dincolo de nedumeririle și dubiile care se ivesc în acest demers ecumenic, îi revine fiecăruia dintre noi datoria de a-și descoperi darul său personal, pentru a-l pune la dispoziția și în folosul semenilor, întrucât acesta este modul în care putem lua parte la bogăția diversității, trăind totodată în unitate.

În continuare, pr. conf. univ. dr. Iulian Faraoanu a prezentat tema „Martin Luther si unitatea credinţei”, pregătită de pr. prof. univ. dr. Emil Dumea, de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică de la Universitatea „Al.I. Cuza” din laşi, care din motive obiective nu a putut fi prezent la eveniment. S-au scos în evidență, printre altele, importanța evoluției psihologice și teologice a lui Luther în reforma inițiată de el, precum și principiul enunțat de acesta, conform căruia credința nu reprezintă doar fundamentul îndreptățirii, ci devine universalis justitia.

Pr. prof. univ. dr. Cristian Barta, de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universității „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca a prezentat tema „Puterea de a sluji… unităţii”, în care a arătat că autoritatea și puterea Bisericii se inspiră nu din sistemele filosofiei politice, ci din revelația divină. De fapt, în Noul Testament sunt prezente, în mod real și concret, autoritatea și puterea de a sluji, la care însuși Isus Cristos i-a făcut părtași pe discipolii săi. Astfel, puterea și autoritatea lui Isus nu sunt violente sau egoiste, în schimb se manifestă prin slujire și dăruire de sine.

Prima parte a acestei sesiuni s-a încheiat cu prezentarea lect. univ. dr. Bogdan Constantin Neculau, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi, intitulată „Exigenţe şi provocări ale mărturisirii credinţei astăzi”. Domnul profesor Neculau a subliniat faptul că credința nu trebuie mărturisită doar din biserică, de la amvon, ci oricare creștin trebuie să o transmită în sectorul social în care se află. Totuși, pentru ca această mărturisire să nu devină o daună pentru Biserică, cel care o împărtășește trebuie să o facă cu atenție, discernământ curaj și responsabilitate, având și dispoziția morală necesară, de unde rezultă că transmiterea credinței nu se face doar prin cuvinte, ci mai ales prin fapte.

După o pauză a urmat prezentarea pr. lect. univ. dr. Lucian Farcaş, de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, cu tema „Grija socială a Bisericii între Orient şi Occident”. Pr. Lucian a scos în evidență faptul că ceea ce a favorizat cristalizarea unei doctrine sociale în Biserica Catolică este tradiția sa în care sunt prezente, în mod paralel, două realități: puterea spirituală și puterea politică. Acest lucru a permis o implicare substanțială a Bisericii în chestiunea socială.

Ultima prelegere îi aparține pr. conf. univ. dr. Ştefan Acatrinei, de la Facu

ltatea de Teologie Pastorală a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, cu tema „Aportul rugăciunii Sfântului Francisc la «communio et missio Ecclesiae»”. În această prezentare, pr. Ștefan a scos în evidență faptul că unitatea nu este atât scopul, cât mai degrabă cauza demersului ecumenic. De asemenea, a menționat că expresia „ca toți să fie una” (In 17,11) apare de 11 ori în scrierile sfântului Francisc, demonstrând sensibilitatea acestuia față de unitatea creștină. Tot sfântul din Assisi este cel care a voit ca rugăciunea să fie accesibilă tuturor și să fie recitată împreună.

În cadrul sesiunii ecumenice a avut loc și un moment de rugăciune pentru unitatea creștinilor, desfășurat în capela Institutului Teologic Franciscan începând cu ora 18:30, la care au luat parte preoții, studenții și seminariștii franciscani din Roman, pr

ecum și alte persoane consacrate din oraș. Îi mulțumim Domnului pentru acest eveniment prin care a reînnoit conștiința noastră ecumenică și îi cerem să deschidă inimile tuturor creștinilor spre unitatea pentru care el însuși s-a rugat la Ultima Cină.

[Fr. Iulian Ghiurca OFMCap]