Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Sesiune de formare a formatorilor

În perioada 9-13 mai 2022, la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, Comisia provincială pentru formarea inițială a organizat o sesiune de formare a tuturor fraților formatori din cadrul Provinciei „Sf. Iosif” din România. Subiectele și expunerile au fost pregătite și prezentate de fr. Piotr Stanisławczyk, secretar general pentru formare al Ordinului, și de fr. Andrzej Gutkowski, translator.

Zilele de formare au fost organizate astfel încât, pe lângă activitățile strict formative, cei doi frați din Secretariatul general să poată vizita și cunoaște și casele de formare ale Provinciei, precum și câteva conventuri, fraternități și locuri mai semnificative din țara noastră.

Principalele teme de reflecție și dialog au fost: rolul și autoritatea formatorului, colaborarea formatorului cu psihologul și psihiatrul (posibilități și limite), relația cu frații „dificili”.

Plecând de la premisa că slujirea formatorilor este una dintre cele mai importante și dificile activități din cadrul Ordinului, fr. Piotr a abordat tematicile menționate având grijă să mențină un benefic echilibru între teorie și practică. Astfel, cunoștințele teoretice au fost completate cu experiențele și mărturiile personale, cu sfaturi, sugestii și recomandări de mare folos. În plus, s-a căutat mereu să se țină cont de documentele specifice ale Bisericii și ale Ordinului și de aplicabilitatea conținutului lor în contextul nostru formativ, cu posibilitățile și dificultățile sale. Nu în ultimul rând, împărtășirile și dialogul frățesc a oferit participanților posibilitatea să aprofundeze și să completeze cele expuse de fr. Piotr și de fr. Andrzej, și să deschidă alte direcții de reflecție, planificare și trăire, ce sperăm că nu vor întârzia să aducă roade în exercitarea responsabilităților și sarcinilor formative.

Zilele de formare s-au încheiat cu participarea celor doi oaspeți de la Roma la reuniunea tuturor seminariștilor Provinciei, care a avut loc, sâmbătă, 14 mai 2022, la același Institut Franciscan din Roman. Astfel, delegații Ordinului au avut posibilitatea să-i întâlnească pe toți tinerii care aspiră sau care au intrat deja în diferitele etape de formare, cu scopul de a-și verifica, îngriji și dezvolta chemarea la forma de viață a Fraților Minori Conventuali și la Sfânta Preoție.

Fr. Virgil Blaj

Rector formativ