Loading...
vineri, 23 februarie 2024
OFMConv Romania

Istoric

Notă istorică

Seminarul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman („seminar mare” sau „casă de formare”) își are rădăcinile bine ancorate în viața și originea realităților catolice de pe aceste meleaguri.

Încă din veacul al XIII-lea preoții misionari franciscani, veniți în cea mai mare parte din Italia, au contribuit la formarea clerului catolic indigen.

După întemeierea Provinciei „Sfântul Iosif, Soțul Sfintei Fecioare Maria” a Ordinului Fraților Minori Conventuali, în anul 1895, unul dintre principalele eforturi ale conducerii ei a fost și acela de a coordona activitatea de formare a tinerilor candidați, dornici să îmbrățișeze stilul de viață franciscan. Drept urmare, în 1897 a fost inaugurată structura formativă a Seminarului din Hălăucești, cu scopul de a îngriji în mod deosebit vocațiile adolescenților care frecventau cursurile gimnaziale. În schimb, tinerii care doreau să continue procesul formativ, urmând cursurile filozofice și teologice în vederea ordinelor sacre (diaconat și prezbiterat), erau trimiși în casele de formare ale Ordinului din străinătate, în special din Italia.

Această situație a durat până în anul 1932, când Provincia a deschis Facultatea de Teologie „Sfântul Bonaventura” din Luizi-Călugăra (jud. Bacău), ce a inclus și o structură formativă adecvată. După mai bine de 16 ani de funcționare, în 1949, aceasta a fost închisă de regimul comunist, iar arhiva a fost arsă. 

Abia după evenimentele din 1989, când Provincia și-a putut relua cursul activităților specifice și apostolatul pastoral și educativ. Astfel, un grup de frați, înaintați deja în vârstă dar inimoși și tineri în credință, au deschis, începând cu luna mai a anului 1990,în casa parohială din Nisiporești, un centru de formare („școala pre-teologică”), cu scopul de a-i forma pe tinerii dornici să urmeze carisma sfântului Francisc, pe urmele fraților franciscani prezenți de secole pe meleagurile moldave.

Cu ajutorul Providenței divine și prin truda fraților și a credincioșilor, în anul 1991 s-a deschis la Roman, mai întâi „în chirie” la Liceul Industrial nr. 1, iar mai apoi în sediul noii clădiri de pe str. Ștefan cel Mare, 258/B, Seminarul Teologic Romano-Catolic Franciscan, care este și astăzi centrul provincial de formare umană, spirituală și intelectuală a tinerilor candidați la viața consacrată franciscană și la Sfânta Preoție. 

În forul civil structura Seminarului mare poartă titulatura de „Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan de grad universitar din Roman”, care funcționează conform legilor civile și canonice în vigoare, și în care se asigură pregătirea filozofică și teologică a viitorilor frați preoți.