Loading...
luni, 1 martie 2021
OFMConv Romania

Rusaliile

SĂRBĂTOAREA RUSALIILOR – SĂRBĂTOAREA DUHULUI SFÂNT

Lăudat să fie Duhul Sfânt!

Suntem în Duminica Rusaliilor sau Duminica Coborârii Duhului Sfânt și medităm asupra a două texte propuse de Biserică în anul liturgic A: In 20,19-23 și Fap 2,1-13. Despre primul text, din Evanghelia după sfântul Ioan am meditat și în Duminica a II-a de Paște, Duminica Tomei sau Duminica in albis. Acum ne oprim asupra acestui text pentru a spune că Duhul Sfânt este dăruit discipolilor de către Isus. Isus apare discipolilor încuiați de frica iudeilor și suflă asupra lor, spunând: „Primiți-l pe Duhul Sfânt, cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute”. Verbul care descrie acțiunea insuflării Duhului Sfânt din partea lui Isus este emfusesen, de unde, prin asonanță, infuzia. Probabil cu toții am făcut infuzie cu ceaiuri sau cu medicamente. Am inspirat adânc și ne-am vindecat, deoarece plămânii au fost oxigenați cu aromele ceaiurilor sau a medicamentelor respective, iar noi am dobândi viață nouă. Așa este și cu darul Duhului Sfânt din partea lui Isus. Asemenea Tatălui Creator în Cartea Genezei 2,7, care suflă în nările lui Adam și acesta devine o ființă vie, la fel Isus suflă asupra discipolilor și ei îl primesc pe Duhul Sfânt (In 20,22). De aici cunoaștem, prin revelație, că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și de la Fiul. În Faptele Apostolilor 2,1-13, Luca relatează episodul de la Ierusalim, cu ocazia Sărbătorii Rusaliilor. Este vorba despre Sărbătoarea recoltei grâului, ce se sărbătorea primăvara și amintea darul Alianței de pe Sinai, o sărbătoarea ce avea loc la cincizeci de zile de la prima celebrare a Paștelui în Egipt. În legătură cu acest memorial, evreii sărbătoreau Ziua Cincizecimii după sărbătoarea Paștelui iudaic. În cărțile sale, Iosif Flavius amintește despre această sărbătoare a iudeilor, dar mai amintește despre alte două sărbători similare, numite tot a cincizecimilor: una cu ocazia recoltării strugurilor, numită Sărbătoarea Cincizecimii Mustului; cealaltă numită Sărbătoarea Cincizecimii Uleiului, cu ocazia recoltării măslinilor. De aceea, în Fap 2,13, în bătaie de joc, cei care au participat la Sărbătoarea Cincizecimii și îi auzeau pe discipoli vorbind, considerau că sunt sub influența mustului, făcând, în mod eronat, legătura cu Sărbătoarea Cincizecimii Mustului. În Fap 2,1-13 se face referință la Sărbătoarea Cincizecimii Grâului. Cu acea ocazie erau adunați la Ierusalim discipolii cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, stăruind în rugăciune (Fap 1,13-14). În timp ce se rugau, s-a auzit un vuiet mare și au văzut niște limbi ca de foc coborând deasupra lor, iar ei au fost umpluți de Duhul Sfânt (Fap 2,2-4). Imediat după această teofanie, adică manifestare divină, textul nostru ne spune că la Ierusalim erau adunați oameni din toate națiunile de sub cer (Fap 2,5). Ei îi aud vorbind pe discipoli și fiecare înțelege în propria limbă. Luca enumeră cincisprezece națiuni, începând de la răsărit până la apus (Fap 2,9-11). Desigur, nu erau din toate națiunile de sub cer sau cel puțin nu sunt enumerate toate națiunile. Accentul este pus pe înțelegerea celor predicate de discipoli de către toți cei prezenți la Ierusalim cu ocazia Sărbătorii Rusaliilor. Și noi l-am primit pe Duhul Sfânt prin Sacramentul Mirului, dar îl primim ori de câte ori ascultăm Cuvântul lui Isus, după cum ne-a spus El însuși: „Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață” (In 6,23). Discipolii au fost aleși trimiși să predice Cuvântul lui Isus, pentru transmite mai departe credința în Evanghelie. Fiecare dintre credincioși este chemat să îl mărturisească pe Duhul Sfânt prin trăirea vieții, prin ascultarea Cuvântului și a predicării, prin mărturia Evangheliei în viața de zi cu zi.

Lăudat să fie Duhul Sfânt!

Meditație plăcută!

Înregistrarea video poate fi vizionată la adresa:

 

O sărbătoare binecuvântată a Rusaliilor!

O sărbătoare binecuvântată a Duhului Sfânt!

Fr. Mihai Afrențoae, OFMConv