Loading...
joi, 18 iulie 2024
OFMConv Romania

Roman: Zi de formare misionară

Cei doi frați au explicat ce este misiunea și cum trebuie să fie un misionar. Misiunea este o inițiativă specială prin care vestitorii Evangheliei, trimiși de Biserică, mergând în lumea întreagă, îndeplinesc îndatorirea de a propovădui Evanghelia și de a implanta Biserica la popoare sau grupuri care încă nu cred în Cristos. Prin urmare, activitatea misionară izvorăște din însăși natura Bisericii, deoarece scopul misiunilor este evanghelizarea, și mijloacele folosite sunt trăirea și predicarea Evangheliei lui Cristos. Motivul decurge din voința lui Dumnezeu care „vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului. Căci unul este Dumnezeu și unul este Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, Omul Cristos Isus, care S-a dat pe sine ca răscumpărare pentru toți” (1Tim 2,4-6); „în nimeni altul nu este mântuire” (Fap 4,12).

Misionarul trebuie să fie gata să ia inițiative, să fie statornic în ducerea la bun sfârșit a activităților, perseverent în dificultăți, să îndure cu răbdare și tărie singurătatea, oboseala, truda zadarnică, să iasă înaintea oamenilor cu minte deschisă și cu inimă largă, să își asume bucuros îndatoririle, să se adapteze cu generozitate la moravurile unor popoare străine și la situațiile schimbătoare să fie capabil de armonie, creativitate, colaborare.

Prin îmbinarea celor două experiențe misionare, frații Petrică și Gabriel au reușit să contureze în mințile și în inimile fraților activitatea misionară și imaginea de frate misionar, nu doar prin cuvin ci cu propriile experiențe de misiune trăite în Cuba, respectiv Chile. De asemenea, prin aceste două mărturii misionare s-a subliniat faptul că activitatea misionară înseamnă, inițial, a lăsa totul și a porni spre necunoscut, fără nicio garanție a succesului, ceea ce poate reprezenta o adevărată provocare. Dar odată acceptată activitatea misionară – însoțită de încredere în providență, răbdare, risc, deschidere, responsabilitate, credință, umanitate, comunicare, disponibilitate, simplitate și curajul de a iubi fără rezerve -, ea devine un adevărat izvor de pace, bucurie, împlinire și îmbogățire reciprocă.

Ziua de formare s-a încheiat cu o oră de adorație cu tematică misionară. Meditaţiile au exprimat faptul că în interiorul fiecăruia există foame și sete de sens, de pace, de dreptate, de iubire, de demnitate, de credință, de iertare, iar Dumnezeu se oferă pentru a ne potoli setea și foamea, devenind pâine pentru toate dorințele, visurile şi așteptările noaste. Prin Botez, fiecare creștin este chemat să fie misionar, ba mai mult, să schimbe perspectiva de la ,,eu am o misiune” la ,,eu sunt o misiune”. A fi o misiune cere curaj, imaginație și dorința de a merge în întâmpinarea celor ce au nevoie de noi.

***

Iar acum iată o scurtă mărturie a acestor doi fraţi, pe marginea experienţelor lor misionare:

,,Mă simt bucuros și recunoscător, în același timp, pentru că am avut posibilitatea de a merge în misiune și de a descoperi că Dumnezeu e atât de simplu și că iubește omul într-un mod special. Aici oamenii sunt deschiși și dornici de a se apropia de Dumnezeu, de a-l cunoaște. De la frații din comunitate am învățat ce înseamnă răbdarea, dăruirea, a te încredința cu totul în mâinile Lui. Cu adevărat, făcând lucruri mici îl simți aproape pe Dumnezeu și pe oameni. Cred că cel mai potrivit cuvânt prin care pot exprima ceea ce am trăit este ,,umanitatea”. Să avem curajul ,,să ieșim”, să riscăm, să ne apropiem de oameni, și îl vom simți pe Dumnezeu”. 

Fr. Blaj-Emanuel-Petrică

 

,,Aș vrea să mulțumesc Domnului pentru această oportunitate de a fi mers în pământ de misiune. Cu mare emoție și bucurie, am avut ocazia de a împărtăși cu frații experiența pe care am trăit-o în Chile. Această experiență m-a îmbogățit foarte mult la nivel uman și spiritual, datorită faptului că am putut cunoaște toate activităţile pastorale și sociale în care frații sunt implicați. Am descoperit faptul că a fi uman și a fi între oameni este ceea ce ne poate apropia de popor și, în consecință, ne poate ajuta să dăm o mărturie autentică despre Cristos”.

Fr. Pal Gabriel