Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Roman: un nou an academic, hram și noi diaconi

În data de 4 octombrie 2021, într-o atmosferă de sărbătoare, la Institutul Teologic Franciscan din Roman a avut loc o triplă sărbătoare: deschiderea noului an academic, hirotonirea diaconală a șase frați și hramul conventului. Sfânta Liturghie a fost prezidată de PS Iosif Păuleț, Episcop de Iași, alături fiind pr. Damian-Gheorghe Pătrașcu, Ministru provincial, un număr foarte mare de preoți, persoane consacrate, seminariști și laici.

Ceremonia a început la ora 10.30 cu procesiunea spre esplanada institutului, unde avea să se celebreze Sfânta Liturghie. În șirul de slujitori se evidențiază șase persoane îmbrăcate în veșminte albe, care cu emoție și credință se pregătesc să se ofere slujirii Bisericii. Rudele, prietenii și cunoscuții lor s-au adunat în curtea institutului pentru a le fi alături și pentru a împărtăși cu ei marea bucurie. Corul, dirijat de pr. Cristian Dumea, înalță sufletele celor prezenți și-i predispune la rugăciune. Episcopul începe Sfânta Liturghie, după care pr. Alexandu Olaru, guardianul conventului, adresează celor prezenți salutul său. După proclamarea Evangheliei are loc chemarea candidaților, făcută de pr. Virgil Blaj. Numele celor aleși pentru treapta diaconatului sunt: fr. Andrei-Iulian Ciobanu, fr. Alexandru-Cosmin Sascău, fr. Alexandru-Ionel Diac, fr. Emanuel-Petrache Antica, fr. Narcis-Leonard  Laslău și fr. Petru Vârgă.

După acest moment, episcopul rostește celor prezenți, plecând de la lecturile proclamate, cuvintele de învățătură, scoțând în evidență exemplul sfântului Francisc și rolul pe care acesta l-a avut în Biserică. Schimbarea în viața noastră, afirma Excelența Sa, trebuie să fie ca aceea făcută de Francisc, nu schimbând lucrurile exterioare, ci pe noi înșine, folosind metoda sa, umilința și simplitatea. Francisc nu a schimbat lumea prin cuvinte, ci prin modul său de a fi, impresionând atât de mulți oameni. Rămânând la exemplul sfântului Francisc, episcopul, adresându-se în mod special candidaților la diaconat, amintește de faptul că sfântul Francis a rămas toata viața sa diacon, adică un slujitor al tuturor, model pe care acești fii ai săi trebuie să-l imite. A gândi, a vorbi și a acționa cu sfințenie, acestea sunt îndatoririle unui slujitor plăcut Domnului.

După predică a urmat ritualul hirotonirii diaconale, candidații promițând episcopului și superiorului legitim ascultare și respect. Apoi fiind cântată litania tuturor sfinților, toți candidații s-au prosternat la pământ, iar poporul în frunte cu episcopul au cerut mijlocirea sfinților și harul lui Dumnezeu pentru cei care urmau să fie hirotoniți. Episcopul rostește rugăciunea de consacrare și își impune mâinile peste ei. Apoi noii diaconi, ajutați de preoți, îmbracă veșmintele specifice: stola și dalmatica.

După încheierea ritualului de hirotonire, Sfânta Liturghie decurge în mod firesc, iar cei șase noi diaconi oferă pentru prima dată slujirea lor în cadrul adunării liturgice. La finalul Sfintei Liturghii, pr. provincial Damian-Gheorghe Pătrașcu aduce mulțumiri tuturor celor prezenți pentru implicarea lor în buna desfășurare a sărbătorii. Un gând special a fost îndreptat către noii diaconi și familiile lor care au depus numeroase sacrificii pentru a ajunge la acest moment.

Pace și bine!