Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Roman: Întrunirea studenților

Întrunirea a fost moderată de pr. Mihai Afrențoae, rector instituțional, care după un scurt moment de rugăciune, într-un cadru fratern, ne-a mulțumit pentru prezență și mai ales pentru aportul important pe care frații studenți l-au avut la organizarea Simpozionului Internațional ,,Tineri, conexiune, discernământ”, Simpozion care a avut loc pe 2 octombrie 2017 și care a marcat oficial deschiderea noului an academic 2017-2018. După aceasta, părintele a prezentat structura noului an scolastic (cursuri, examene, vacanțe etc.), evidențiind, totodată, și o serie de manifestări academice care vor avea loc în acest an, precum și realizarea unor investiții în sălile de clasă prin dotarea fiecăreia cu videoproiectoare și ecrane de proiecție.

După aceasta, a luat cuvântul pr. Cazimir Ghiurca, reprezentantul Facultății de Filozofie, care și-a manifestat deschiderea și disponibilitatea în ceea ce privește bunul mers al programului Facultății de Filozofie, invitând totodată la seriozitate și interes în elaborarea lucrărilor de licență care se vor preda pe 27 aprilie 2018, precum și la o participare mai creativă la manifestările culturale.

Următoarea intervenție a fost susținută de pr. Bernadin Duma, decan al Facultății de Teologie Pastorală, care a reamintit și subliniat importanța colaborării dintre studenți și conducerea facultății, precum și a roadelor ce decurg din astfel de colaborări, care ne vor îmbogăți intelectual, uman și spiritual în vederea unei formări solide în slujba lui Dumnezeu, a Bisericii și a oamenilor. Așadar, el a rugat la o mai mare responsabilitate și disponibilitate la programul scolastic și cultural, amintind totodată data finală a lucrărilor de licență care va fi 27 aprilie 2018.

Părintele decan și-a exprimat dorința ca noi să-i comunicăm orice neclaritate în ceea ce privește programul, buna desfășurare a orelor de curs. În acest sens, el și-a manifestat dorința ca o zi pe săptămână să o dedice în totalitate eventualelor colocvii, discuții cu studenții care doresc să ia legătura cu el. De asemenea, părintele dorește să se realizeze din nou Revista „Viața Fraternă” a studenților, apelând în acest sens la disponibilitate și interes pentru cultură, pentru a împărtăși tuturor din bogatul izvor de filozofie și teologie de care noi ne bucurăm.

 Ultima intervenție a fost susținută de pr. asist. cercet. Francisc-Lucian Ghervase, Secretarul Institutului, care și-a exprimat disponibilitatea și interesul în ceea ce privește programul secretariatului.