Loading...
joi, 18 iulie 2024
OFMConv Romania

Roman, hirotoniri de preoți

Comunitatea fraților minori conventuali de la Roman a celebrat cu adâncă mulțumire și mare bucurie sărbătoarea sfântului Francisc din Assisi, patronul spiritual al conventului. Cu acest prilej, PS Iosif Păuleț, Episcop de Iași, care a celebrat Sfânta Liturghie solemnă a hramului și a deschiderii noului an academic, a hirotonit întru preoție trei frați diaconi ai Provinciei Franciscane „Sf. Iosif” din România: fr. Emanuel-Petrică Blaj, fr. Mihai Cherecheș, fr. Cristian-Petru Pal.

În seara precedentă zilei de 4 octombrie, fideli unei străvechi tradiții franciscane, urmașii și cinstitorii celui pe care concetățenii săi l-au numit cu gingășie „Sărăcuțul din Assisi”, au comemorat trecerea („transitus”) sa din această lume.

Motivul unei astfel de celebrări se află în felul unic în care Francisc din Assisi s-a pregătit pentru momentul plecării în casa Tatălui și a primit-o pe „sora moarte trupească”, pentru care i-a adus laudă Domnului: „Lăudat să fii, Domnul meu, prin sora noastră Moartea trupească de care nici un om nu poate fugi” (Cântecul creaturilor).

Astfel, ceea ce frații franciscani numesc „Transitus Sancti Francisci” nu este nicidecum un priveghi în amintirea unui răposat, ci o evocare a momentului în care Francisc a pășit în veșnicie, așa cum el însuși a voit: „așezat gol pe pământul gol”, căci și Mântuitorul Cristos a murit despuiat pe cruce.

Acestui moment de rugăciune, i-a urmat a doua zi, celebrarea solemnă a Liturghiei de hram, oficiată de PS Iosif Păuleț, Episcop de Iași, alături de care au concelebrat: fr. Damian Gheorghe Pătrașcu, ministru provincial, guardianul conventului, părinții rectori și profesori de la Institut și un mare număr de preoți oaspeți.

Celebrarea a început cu procesiunea din amfiteatru spre locul special amenajat în fața Institutului, în timp ce corul, dirijat de fr. Cristian Dumea, și credincioșii răspândiți în toată curtea conventului, cu respectarea normelor de protecție igienico-sanitare în contextul pandemiei de Sars-Cov-2, îl slăveau în cânt pe Dumnezeu pentru darul sfântului Francisc din Assisi.

După salutul de bun venit adresat tuturor celor prezenți de fr. Alexandru Olaru, guardianul conventului, PS Iosif a îndemnat poporul să-și pregătească inima și cugetul pentru a trăi cu mult folos sufletesc celebrarea euharistică.

Imediat după proclamarea sfintei Evanghelii, fr. Virgil Blaj, rector formativ al Institutului, a făcut apelul candidaților care urmau să fie hirotoniți preoți: fr. Emanuel-Petrică Blaj (Sagna), fr. Mihai Cherecheș (Butea), fr. Cristian-Petru Pal (Nisiporești).

După răspunsul prompt la apel al candidaților și mărturia dată de cei în drept că nu există îndoieli cu privire la candidați, PS Iosif a rostit cuvântul de învățătura, în care a evidențiat însemnătatea exemplului de sfințenie a sfântului Francisc, care ne cheamă pe toți – a spus Preasfințitul – să descoperim necontenit chipul Tatălui ceresc, pe care el îl contempla și invoca cu încredere filială, deseori fiind adânc emoționat doar la rostirea cuvântului „Tată”. De asemenea, Excelența Sa i-a îndemnat pe tinerii candidați ca în trăirea ministerului preoțesc pe care îl vor primi să se străduiască să trăiască toată viața următoarele două trăsături ale spiritualității franciscane: sărăcia evanghelică și comuniunea-fraternitatea.

Cuvântul de învățătură a fost urmat de actul prin care candidații au exprimat în fața episcopului și a tuturor credincioșilor hotărârea că își vor îndeplini datoria, conform voinței lui Cristos și a Bisericii, sub călăuzirea episcopului și a superiorilor lor legitimi. Apoi s-a purces la conferirea sacramentului conform ritualului hirotonirii prezbiterilor, care a cuprins: invocarea mijlocirii sfinților pentru candidați, impunerea mâinilor episcopului și a celorlalți preoți, gest prin care le-a fost conferit darul Duhului Sfânt în vederea slujirii preoțești și cooptarea lor în rândul preoțimii; a urmat rugăciunea hirotonirii rostită de episcop, îmbrăcarea stolei și a cazulei, ungerea mâinilor, încredințarea pâinii și a vinului, salutul de pace din partea episcopului, ce semnifică acceptarea noilor săi colaboratori în administrarea tainelor lui Dumnezeu în treapta preoțească.

Sfânta Liturghie a continuat cu rostirea Crezului și prezentarea darurilor pentru ofertoriu.

La Prefacere neoprezbiterii au urcat în prezbiteriu, alături de episcop și de ceilalți preoți concelebranți, și l-au aud pentru prima oară pe Cristos între oameni în Trupul și Sângele, vărsat „pentru mulţi spre iertarea păcatelor” (Mt 26,28).

După distribuirea sfintei Împărtășanii și înainte de Binecuvântarea finală, unul dintre preoții nou sfințiți, a adresat un cuvânt de Mulțumire lui Dumnezeu pentru darul chemării la viața consacrată și la ministerul sacerdotal, părinților care i-au primit ca dar de la Dumnezeu și i-au oferit Bisericii, precum și tuturor persoanelor care, într-un fel sau altul, și-au adus aportul la formarea lor de-a lungul anilor de seminar.

La final, PS Iosif a adresat tinerilor preoți felicitările sale, precum și îndemnul să fie urmași autentici și fideli ai sfântului Francisc oriunde vor fi trimiși de superiorii lor să slujească poporul lui Dumnezeu. De asemenea, le-a înmânat juristicțiile și decretele de numire.

Excelența Sa a mai felicitat și mulțumit Provinciei Franciscane pentru aportul adus în cadrul Bisericii locale la activitatea de păstorire a credincioșilor, de asemenea, tuturor celor implicați în organizarea și transmiterea celebrării prin noile mijloace media, respectiv echipei ERCIS Media, TVR Iași care a preluat transmisia, și nu în ultimul rând, părinților candidaților, preoților concelebranți și tuturor credincioșilor oaspeți veniți în număr mare la Roman să participe la sărbătoarea sfântului Francisc din Assisi.

 

* * *

Numirile preoților nou-sfințiți:
Fr. Emanuel-Petrică Blaj (din Parohia Sagna) – vicar parohial Campobasso (Italia);
Fr. Mihai Cherecheș, (din Parohia Butea) – vicar parohial la Hălăucești;
Fr. Cristian-Petru Pal (din Parohia Nisiporești) – vicar parohial la Luizi-Călugăra

    Fr. Virgil Blaj OFMConv.