Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Roman: conferirea ministerelor minore

Duminică, 15 mai 2022, comunitatea noastră formativă a avut parte de un eveniment deosebit în cadrul căruia șase frați, candidați la primirea ordinelor minore, au fost învestiți în slujirea de lectori, respectiv cea de acoliți. Bucuria lor a fost completată de prezența rudelor și a altor prieteni și cunoscuți care au participat la celebrarea Sfintei Liturghii, prezidată de pr. Damian Gheorghe Patrașcu, ministru provincial, și concelebrată de preoții formatori și profesori de la Institut.

După proclamarea Sfintei Evanghelii, părintele Virgil Blaj, rector formativ, a făcut apelul candidaților la primirea acestor slujiri. Pentru slujirea de lector: fr. Liviu-Iosif Herciu, fr. Sergiu-Lucian Cimpoeșu și fr. Vasile-Ionuț Susan, iar pentru slujirea de acolit: fr. Cezar Dămătăr, fr. Narcis-Gabriel Crăciun și fr. Răzvan-Emanuel Petruț.

În cuvântul de învățătură, Părintele Provincial a vorbit despre porunca cea nouă a lui Isus de a ne iubi unii pe alții, așa cum el ne-a iubit. Această iubire a fost propovăduită de apostolii Domnului și a fost trăită de comunitatea primilor creștini, potrivit relatării din Faptele Apostolilor (4,32). O frumoasă imagine folosită în cadrul omiliei a fost aceea a altoiului, cu care se aseamănă discipolii lui Isus și care sunt chemați ca să aducă rod. La fel și candidații la primirea slujirilor de lector și acolit, spunea părintele, sunt chemați să fie altoiți în rănile Domnului și să aducă roade, dar înainte să aducă roade exterioare, ei trebuie să se străduiască să prezinte roadele interioare înaintea lui Dumnezeu. Fără dragoste în îndeplinirea diferitelor slujiri pe care le primim, devenim asemenea unui „chimval zăngănitor” așa cum spune și Sf. Paul în frumosul imn al dragostei din Prima Scrisoare către Corinteni. În încheiere, fr. Damian i-a invitat pe frații candidați la primirea ordinelor minore, ca și pe toți cei prezenți, să-și însușească cuvintele Psalmului 119 și să le transforme în refrenul vieții lor, căci dacă trăim prin Cuvântul lui Dumnezeu devenim noi înșine cuvânt, dacă ne hrănim cu Euharistia devenim noi înșine euharistie.

Celebrarea a continuat cu ritul conferirii slujirii de lector și acolit, prin recitarea rugăciunii de binecuvântare rostită asupra candidaților și înmânarea semnului specific fiecărei slujiri, Cartea Sfântă, respectiv, vasul cu pâine.

După Sfânta Liturghie, Părintele Provincial a mulțumit candidaților pentru deschiderea lor la chemarea Domnului, părinților și rudelor acestor frați, precum și formatorilor și profesorilor care s-au ocupat îndeaproape de îngrijirea vocației lor. De asemenea a mulțumit și tuturor credincioșilor prezenți în capela Institutului Franciscan, pentru participarea la celebrare și pentru rugăciunile, pe care le înalță Domnului, pentru noi vocații.

Le dorim noilor lectori și acoliți să aibă mereu la inimă Cuvântul lui Dumnezeu și să fie slujitori și apărători plini de zel ai Sfintei Euharistii!

Fr. Narcis-Leonard Laslău