Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Roman, 4 Octombrie 2010: Hirotoniri de diaconi

În sărbătoarea sfântului Francisc de Assisi, a avut loc la Institutul Teologic Franciscan din Roman, hirotonirea diaconală a 10 tineri, 5 pentru ordinul Fraţilor Minori Conventuali, 4 pentru Ordinul Fraţilor Minori Capucini şi un candidat pentru Congregaţia „Don Orione”.
Încă de dimineaţă, curtea Institutului Teologic Franciscan de la Roman s-a umplut de oameni, veniţi din toate zonele ţării, pentru a se uni în rugăciune şi aducere de mulţumire lui Dumnezeu, împreună cu cei 10 candidaţi la ministerul diaconatului.
Celebrarea a început prin procesiunea din amfiteatrul institutului către capelă. Cei peste 150 de preoţi, împreună cu Excelenţa sa, Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, au fost însoţiţi în procesiune de cântecele fraţilor studenţi teologi, cărora li s-a alăturat la animarea ceremoniei, un grup de copii din parohia Buruieneşti. După ce preoţii s-au aşezat la locul special amenajat, a început Sfânta Liturghie.
Pr. Mihai Gal, guardianul comunităţii de la Roman, a salutat pe Excelenţa Sa, Petru Gherghel, pe Ministrul provincial Fr. Emilian Cătălin, pe Custodele Fraţilor Minori Capucini din România, Fr. Leon Budău, precum şi pe ceilalţi superiori, preoţi, părinţi profesori, persoane consacrate şi credincioşi veniţi la sărbătoare.
După ritul de început şi proclamarea cuvântului divin, părintele rector Ioan Horvat a făcut apelul candidaţilor la Ordinul Diaconatului.
A urmat cuvântul de învăţătură a PS Petru Gherghel, care a evocat figura sfântului Francisc de Assisi, amintind câteva din cele mai importante evenimente din viaţa sfântului. Sfântul Francisc, a spus printre altele Excelenţa Sa, rămâne un exemplu viu pentru toţi creştinii, deoarece a ştiut să trăiască atât de bine spiritul Evangheliei Domnului nostru Isus Cristos, încât a devenit el însuşi „un alt Cristos” şi o Evanghelie vie. Isus l-a ales ca slujitor, iar Francisc, prin totala sa dăruire lui Dumnezeu şi prin reîntoarcerea la trăirea autentică a Evangheliei, a adus un suflu nou în Biserică pe care a reînsufleţit-o, într-o perioadă de grele încercări.
A urmat ritualul hirotonirii prin invocarea mijlocirii tuturor sfinţilor, impunerea mâinilor, rugăciunea de consacrare, primirea dalmaticei, primirea Sfintei Scripturi, promisiunea ascultării şi respectului faţă de episcopul diecezan şi de superiorii legitimi şi dăruirea păcii.
Sfânta Liturghie a continuat cu liturgia euharistică.
După împărtăşanie unul dintre diaconi a mulţumit lui Dumnezeu şi tuturor celor care au colaborat de-a lungul anilor la formarea şi susţinerea lor. Ministrul provincial, fr. Emilian Cătălin, a mulţumit Excelenţei Sale, Mons. Petru Gherghel, pentru participarea la această sărbătoare şi pentru consacrarea noilor diaconi, precum şi tuturor celor care s-au ocupat de organizarea acestei celebrări.
În cuvântul de încheiere PS Petru Gherghel a ţinut să adreseze tuturor un îndemn, atât credincioşilor cât şi preoţilor şi diaconilor nou sfinţiţi, să se susţină şi să se ajute reciproc, aşa cum ne-au dat mărturie şi înaintaşii noştri, pentru că, a mai spus Excelenţa Sa reluând o vorbă a părintelui răposat Mihai Rotaru, acolo unde preoţii sunt buni şi credincioşii sunt buni, iar unde credincioşii sunt buni şi preoţii sunt buni.
Sfânta Liturghie s-a încheiat cu binecuvântarea solemnă şi cu o fotografie de grup.
La ieşirea diaconilor din capela institutului, credincioşii, prezenţi într-un număr foarte mare, şi-au exprimat felicitările printr-un ropot de aplauze, şi astfel în bucuria comuniunii adusă de Cristos prin jertfa euharistică, fiecare s-a întors acasă, mai senin şi întărit de exemplul şi de mijlocirea sfântului Părinte Francisc, precum şi de dăruirea totală lui Dumnezeu, ca slujitori, a celor 10 tineri.

Noii diaconi:

Ianoş-Mihai BENCHEA OFMCap., n. 10.11.1983, din Parohia romano-catolică „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” – Gioseni (Bacău)

Paul-Daniel COMAN OFMCap., n. 12.01.1983, din Parohia romano-catolică „Adormirea Maicii Domnului” Slănic-Moldova (Bacău)

Ioan DÂSCĂ OFMConv., n. 04.12.1983, din Parohia romano-catolică „Trupul şi Sângele Domnului” – Gherăieşti (Neamţ)

Marian-Mihai HUŞANU OFMCap., n. 12.09.1983, din Parohia romano-catolică „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” – Timişoara

Ionuţ-Liviu ICHIM OFMConv., n. 21.01.1984, din Parohia romano-catolică „Înălţarea Domnului” – Sagna (Neamţ)

Ioan LUPU OFMConv., n. 11.11.1984, din Parohia romano-catolică „Sf. Francisc de Assisi” – Rotunda (Neamţ)

Dragoş-Paul MÎRŢ OFMConv., n. 19.07.1983, din Parohia romano-catolică „Sfântul Mihail Arhanghelul” – Săbăoani (Neamţ)

Eugen MURARIU OFMCap., n. 18.12.1982, din Parohia romano-catolică „Sf. Maria Magdalena” – Frumoasa (Bacău)

Florin ORZA OFMConv., n. 09.10.1972, din Parohia greco-catolică „Adormirea Maicii Domnului” – Strâmtura (Maramureş)

Marius VEREŞOAIE din Parohia romano-catolică „Trupul şi Sângele Domnului” – Gherăieşti (Neamţ), pentru Congregaţia „Don Orione”

Felicitări noilor părinţi diaconi şi multe binecuvântări în slujire!

Fr. Virgil Blaj,
Secretar provincial,
Info. www.itrcf.ro