Loading...
vineri, 23 februarie 2024
OFMConv Romania

Roman, 20 ianuarie 2011: Sesiune Ştiinţifică Ecumenică

Cu prilejul săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor, Facultatea de Teologie Pastorală şi Facultatea de Filozofie I. D. Scotus, din cadrul Institutului Teologic Romano – Catolic Franciscan, în colaborare cu Liceul Teologic Franciscan, din Roman, au organizat Sesiunea Ştiinţifică Ecumenică cu tema: „Uniţi în învăţătura Apostolilor, în comuniunea fraternă, la frângerea pâinii şi în rugăciune” (Fap 2,42), eveniment ce a avut loc în data de 20.01.2011, începând cu ora 1600, în Aula Magna a institutului.
După cuvântul introductiv al pr. prof. univ. dr. Bisoc Iosif, a urmat conferinţa susţinută de pr. asist. univ. Clopoţel Cristian, intitulată: Prima comunitate creştină – model de unitate, prin care s-a urmărit sublinierea importanţei Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa primei Biserici creştine, comunitate care, de altfel, se prezintă ca o consecinţă a lucrării Duhului Sfânt şi a cărei unitate se creează prin puterea divină, considerând stăruinţa drept caracteristică comună a celor patru elemente ce caracterizau această comunitate: învăţătura Apostolilor, comuniunea fraternă, frângerea pâinii şi rugăciunea.
Prin intermediul conferinţei susţinute de pr. conf. univ. dr. Popovici Mihăiţă: Ziua Domnului şi pericolul post-modernismului, s-a dorit prezentarea situaţiei omului actual care, vrăjit de propriile sale descoperiri şi relativizând întreaga realitate, face abstracţie de spaţiul spiritual, ajungând să simtă o singură tristeţe, şi anume, aceea de a trăi departe de sfinţenie. Dumnezeu este consistenţa sărbătorii, nu omul; Dumnezeu se face sărbătoare şi ne introduce în acest spirit, în lipsa căruia rămânem fără Dumnezeu, fără ceilalţi, lipsiţi de propria identitate.
După un intermezzo muzical susţinut de pr. asist. univ. drd. Dumea Cristian, care a interpretat trei fragmente din operele lui J. S. Bach: BWV 645; BWV 556; BWV 147, a urmat conferinţa cu titlul: Cum să abordăm Sfânta Scriptură în mod rodnic în cadrul ecumenismului, prezentată de pr. lect. univ. dr. Pătraşcu Damian, care a evidenţiat rolul de „oglindă şi normă” pe care îl are Sfânta Scriptură în viaţa creştină. Fundament al comuniunii şi unităţii creştine, Sfânta Scriptură alături de Sfânta Tradiţie reprezintă mărturii puternice în unitatea de gândire.
În momentele care au urmat, pr. lect. univ. dr. Berea Corneliu, prin conferinţa intitulată: Cei patru pilaştri ai comunităţii creştine, a prezentat modul în care Biserica este edificată de aceşti pilaştri prezenţi în textul din Faptele Apostolilor 2,42. Cele trei orientări pedagogice propuse pentru unitate: a ne obişnui să-i respectăm pe ceilalţi, a cunoaşte, a nu lăsa să ne scape ocaziile de a restabili adevărul, reprezintă principii care trebuie puse în practică.
La ora 1900, după susţinerea conferinţelor, în capela Institutului Teologic Franciscan, a avut loc un moment de rugăciune ecumenică prezidat de pr. Vătămănelu Marius – vicar provincial, în care plini de credinţă, ne-am rugat pentru darul unităţii Bisericii, pentru ca astfel, cu toţii să fim martori adevăraţi ai prezenţei lui Dumnezeu în lume.
La acest eveniment ecumenic au participat preoţi, profesori, studenţi şi elevi din cadrul Institutului şi al Liceului Teologic Franciscan din Roman, preoţi din diferite comunităţi catolice şi ortodoxe, precum şi un număr de credincioşi.

Fr. Andrei Bejan,
Info. www.itrcf.ro