Loading...
vineri, 23 februarie 2024
OFMConv Romania

Roman, 19 ianuarie 2012: Sesiune ştiinţifică ecumenică

Cu prilejul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, Centrul de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios Pax et Unitas, din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, alături de Facultatea de Teologie Pastorală şi Facultatea de Filozofie I. Duns Scotus, din cadrul aceluiaşi institut, în colaborare cu Liceul Teologic Franciscan şi cele trei parohii catolice din Roman, au organizat sesiunea ştiinţifică ecumenică cu tema: „Toţi vom fi schimbaţi prin victoria Domnului nostru Isus Cristos” (cf. 1Cor 15,51-58), eveniment ce a avut loc în ziua de 19 ianuarie 2012, începând cu orele 15.00, în aula magna a institutului.
La cuvântul de introducere a acestei sesiuni ştiinţifice ecumenice, pr. lect. univ. dr. Pătraşcu Damian, rectorul Institutului Teologic Franciscan, a evidenţiat care este scopul întâlnirilor în rugăciune pe parcursul acestor zile, şi anume transformarea şi convertirea noastră pentru unitate, prin victoria lui Cristos, Domnul şi Mântuitorul nostru.
Într-un prim moment, prin conferinţa susţinută, pr. asist. univ. Clopoţel Cristian, a urmărit sublinierea faptului că unitatea pe care noi creştinii trebuie să o căutăm este aceea care ne adună în jurul lui Cristos, bazându-ne de altfel şi pe bogata experienţă a sfântului Paul, apostolul neamurilor, de la care avem acest text plin de învăţăminte din prima Scrisoare către Corinteni, asupra căruia suntem chemaţi să reflectăm pe parcursul acestei săptămâni ecumenice.
Domnul dr. Nazaretean Emanuel, preşedintele comunităţii armenilor din Roman, în cadrul intervenţiei sale a făcut o scurtă prezentare a situaţiei armenilor din România, după care a exprimat câteva consideraţii ecumenice din perspectiva confesiunii pe care o reprezintă.
În momentele care au urmat, a luat cuvântul pr. prof. univ. dr. Ţuşcanu Florin, Protopop de Roman, care prin intermediul pledoariei sale a adus în atenţia auditoriului un adevărat model de ecumenism practic, prezentând experienţa marelui ierarh ortodox Visarion Puiu care în timpul exilului său a găsit înţelegere şi ospitalitate în sânul Bisericii Catolice.
La orele 17.00, după susţinerea conferinţelor, în biserica Parohiei Catolice Isus Bunul Păstor, a avut loc un moment de rugăciune ecumenică prezidat de către pr. paroh Fărcăşel Francisc, la care, plini de credinţă, ne-am rugat pentru darul unităţii Bisericii, pentru ca astfel, cu toţii să fim martori adevăraţi ai prezenţei lui Dumnezeu în lume.
La acest eveniment ecumenic au participat preoţi, profesori, studenţi şi elevi din cadrul Institutului şi al Liceului Teologic Franciscan din Roman, preoţi din diferite comunităţi catolice şi ortodoxe, precum şi numeroşi credincioşi.

fr. Andrei Bejan,
Info. www.itrcf.ro