Loading...
vineri, 23 februarie 2024
OFMConv Romania

Roman, 18 octombrie 2011:Simpozion internaţional „70 de ani de la sacrificiul suprem al părintelui Maximilian M. Kolbe la Auschwitz: 1941-2011”

Marţi, 18 octombrie 2011, s-a desfăşurat Simpozionul internaţional cu tema „70 de ani de la sacrificiul suprem al părintelui Maximilian M. Kolbe la Auschwitz: 1941-2011”, eveniment organizat de Facultatea de Teologie Pastorală din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman şi Asociaţia „Armata Maicii Domnului” (AMD) din România, în colaborare cu Facultatea de Filozofie „I. Duns Scotus”, Postulandatul şi Liceul Romano-Catolic Franciscan.
Un prim moment al acestui eveniment l-a reprezentat ora de rugăciune mariană şi adoraţia euharistică care s-a desfăşurat în capela Institutului Teologic Franciscan din Roman.
După cuvântul de deschidere adresat de către moderatorii simpozionului pr. lect. univ. dr. Bernadin Duma, OFMConv. şi pr. lect. univ. dr. Sebastian Diacu, OFMConv., decanul Facultăţii de Teologie Pastorală, precum şi salutul introductiv al pr. Pavel Bulai, OFMConv., asistent naţional AMD, a urmat, în amfiteatrul institutului, susţinerea unor conferinţe pornind de la tema propusă pentru acest simpozion internaţional aniversar.
Prin materialul pregătit: „Maximilian Maria Kolbe (1894-1941). Prezentare istorică”, pr. lect. univ. dr. Sebastian Diacu, OFMConv., a prezentat câteva aspecte esenţiale referitoare la viaţa şi misiunea sfântului Maximilian, baze ale vieţii şi mişcării pe care acesta a întemeiat-o, printre care se numără devoţiunea faţă de Maica Domnului, interesul pentru cultura timpului său, admiraţia faţă de sfântul Francisc şi nu în ultimul rând o mare iubire faţă de Dumnezeu. Toate acestea l-au condus pe sfântul Maximilian la răspândirea devoţiunii fervente faţă de Maica Domnului prin intermediul culturii şi al mijloacelor de comunicare, iar în final la sacrificiul suprem al martiriului.
Sr. Raffaella Aguzzoni, preşedinte internaţional MI, în prezentarea intitulată „Milizia dell’Immacolata. Attualità e quadro generale” a evidenţiat radicalitatea fascinantă a spiritualităţii mariane-misionare care constă în consacrarea necondiţionată în mâinile Maicii Domnului, consacrare propusă pentru toate categoriile de credincioşi. Proiectul activităţii AMD are în vedere trei dimensiuni: sfinţenia după propriile capacităţi, dinamismul vieţii şi actualizarea. „Inima” Armatei Maicii Domnului este tocmai consacrarea la Sfânta Fecioară Maria, ceea ce presupune o continuă convertire personală.
„Aspecte mariologice în gândirea kolbiană” constituie titlul conferinţei susţinute de pr. lect. univ. dr. Mihai Gal, OFMConv., care a reliefat cele trei mari iubiri ale sfântului Maximilian, iubiri care au stat la baza idealului său: Biserica, Neprihănita şi omul. Atitudini importante legate de aceste trei iubiri le reprezintă înainte de toate ascultarea, munca şi teologia sfântului Maximilian aflate în slujba Bisericii, apoi admiraţia, iubirea şi consacrarea continuă faţă de Maica Domnului, iar în al treilea rând iubirea faţă de om.
În momentele care au urmat, pr. lect. univ. dr. Bernadin Duma, OFMConv., prin intermediul conferinţei intitulate „Rolul Sfintei Fecioare Maria în reflecţia teologiei morale” a prezentat importanţa şi locul Sfintei Fecioare în reflecţia morală pre şi post conciliară, precum şi contribuţia ei în calitate de femeie a credinţei, a misterului, a teologiei şi a practicii în contextul actual al eticii creştine. Viziunea personalistă a conştiinţei în raport cu figura Mariei, prezentă în Noul Testament, ne ajută să facem un pas înainte în definirea personalismului marian.
Pr. Raffaelle di Muro, OFMConv., asistent internaţional M.I., prin conferinţa prezentată, „La consacrazione all’Immacolata nella spiritualità kolbiana”, a dorit să ofere câteva clarificări privitoare la conceptul de consacrare faţă de Neprihănita, conform gândirii şi spiritualităţii sfântului Maximilian M. Kolbe. A fost subliniat rolul central al încrederii faţă de Maria în spiritualitatea lui şi cum aceasta este strâns legată de mărturia sa de viaţă evanghelică şi de martiriul său, de la care anul acesta se împlinesc 70 de ani. S-a luat în considerare formula de consacrare redată de sfântul martir polonez şi totodată au fost exprimate urmările pe care ea le are în trăirea vieţii interioare, fie în ceea ce priveşte rugăciunea, fie în ceea ce priveşte apostolatul. Pr. Raffaelle a încercat oferirea unor reflecţii provocatoare care să îmbogăţească drumul de credinţă în Cristos al fiecărui militant din Armata Maicii Domnului.
În cadrul intervenţiei sale cu titlul „Armata Maicii Domnului din România. Aspecte general-pastorale”, pr. Pavel Bulai, OFMConv., a prezentat o serie de informaţii referitoare la istoria recentă a AMD în România. A subliniat importanţa implicării fiecăruia în parte în această mişcare pe care sfântul Maximilian M. Kolbe a iniţiat-o, a promovat-o şi a transmis-o generaţiilor următoare. Aşa cum a lucrat prin pr. Maximilian Kolbe, Neprihănita continuă să lucreze şi prin intermediul nostru. Acolo unde ne trăim existenţa zilnic putem fi o mărturie vie a iubirii Maicii Domnului faţă de orice om.
Programul acestui simpozion internaţional a continuat în capela institutului unde toţi cei prezenţi au participat la Sfânta Liturghie prezidată de către părintele vicar provincial Marius Vătămănelu, OFMConv., alături de care au concelebrat preoţi din cadrul institutului şi al provinciei.
La acest deosebit eveniment aniversar au participat studenţii, postulanţii, şi elevii de la Institutul Teologic Franciscan din Roman, preoţi din Provincie şi Dieceză, precum şi numeroşi credincioşi militanţi ai Armatei Maicii Domnului din mai multe parohii.

Fr. Andrei Bejan,
Info. www.itrcf.ro