Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Masă rotundă dedicată slujirii Cuvântului divin

În ziua de 10 martie 2021 a avut loc masa rotundă a studenților cu tema: „Slujirea Cuvântului și a aproapelui”, eveniment organizat de Facultatea de Teologie din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, din Roman.


Prin intermediul  lucrărilor prezentate de către  frații studenți  ai acestei  facultăți s-a scos în evidență  necesitatea  primirii, ascultării și punerii în practică a Cuvântului lui Dumnezeu.

După cuvântul introductiv al părintelui moderator, Clopoțel Cristian OFMConv., au urmat prezentările realizate de către frații studenți:

  • Claudiu Blaj OFMConv., Predicarea  Evangheliei (1Cor 2 – 4)

În secțiunea respectivă se vorbește atât despre situația și contextul care l-au determinat pe Paul să scrie această scrisoare, cât și despre faptul care a făcut posibilă convertirea comunității din Corint. Dumnezeu își dezvăluie puterea mântuitoare prin slăbiciunile apostolilor, iar convertirea lor la credința creștină nu este rezultatul vreunui raționament, ci este o confirmare clară a Duhului Sfânt și a puterii sale. Scrisoarea scoate în evidență tandrețea, dar și grija paternă a Apostolului Neamurilor. 

  • Narcis Leonard Laslău OFMConv., Încrederea lui Paul în Slujire (2Cor 1 – 3)

Conform titlului, expunerea a urmărit să evidențieze necesitatea fidelității slujirii Cuvântului, după exemplul sfântului Paul care a rămas fidel celui care l-a trimis. Această scrisoare paulină, a doua către Corinteni, face referire la experiența creștină, în general, unde cea mai nobilă slujire este aceea de a fi instrumentul prin care Cristos scrie mesajul renașterii în inimile celor care cred în Evanghelie și ridică vălul de pe fața lor. „Așadar ceea ce vedem în – oglinda – Cuvântului lui Dumnezeu, este Domnul”.

  • Petru Vârgă OFMConv., Atitudinea Creștinului față de Cuvântul lui Dumnezeu în Scrierile catolice

Elaboratul fr. Petru  a prezentat perspectiva teologică pozitivă și invitația la ascultarea Cuvântului, precum și punerea în practică a acestuia. La fel, ascultarea este importantă, dar nu îndeajuns. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie sa fie primit, ascultat și împlinit, căci îl cheamă pe creștin să parcurgă un drum de credință de fii ai lui Dumnezeu și frați între ei.

  • Ionuț Iulian Cherecheș OFMConv., Slujirea în Scrisorile catolice

Lucrarea fr. Ionuț  s-a concentrat pe slujirea carității. Într-adevăr caritatea este unul dintre fundamentele vieții fraterne și creștine, după cum ne spun majoritatea Scrisorilor catolice. Slujirea este și o carismă și înțelegem din slujire imitarea lui Dumnezeu care a venit „să slujească și nu să fie slujit” (Mc 10, 45).

După un scurt dialog între auditoriu și frații studenți conferențiari, la final, părintele Mihai Afrențoae, rectorul Institutului i-a felicitat pe frații care au susținut referate și le-a oferit o carte drept semn de  felicitare și de multumire. 

 

Fr. Eusebiu-Ciprian Solomon

 

***