Loading...
vineri, 23 februarie 2024
OFMConv Romania

Roman, 1 mai 2012: Întâlnirea studenţilor din cadrul institutelor teologice din Dieceza de Iaşi

Marţi, 1 mai 2012, la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman a avut loc întâlnirea fraternă dintre fraţii studenţi din cadrul acestui institut şi studenţii aflaţi în formare la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, eveniment al cărui obiectiv a fost acela al unei cunoaşteri reciproce şi al unei colaborări rodnice atât la nivel instituţional, cât şi interpersonal.
După întâmpinarea oaspeţilor şi salutul de bun venit, a urmat celebrarea sfintei Liturghii prezidată de către părintele Ioan Horvat, rectorul de formare al fraţilor studenţi franciscani conventuali, la care au concelebrat părintele Benone Lucaci, rectorul Institutul Teologic din Iaşi, precum şi ceilalţi formatori ai celor două institute.
În cadrul omiliei, adresându-se studenţilor care se află în drumul de formare în vederea accederii la ministerul Sfintei Preoţii, părintele Ioan Horvat a reliefat, pe de o parte, chipul lui Isus, Păstorul cel Bun, modelul prin excelenţă, mai ales pentru cei care sunt chemaţi să devină un „Alter Christus”, iar, pe de altă parte, imaginea sfântului Iosif, bărbat drept în care a strălucit în egală măsură şi virtutea tăcerii, calităţi atât de necesare celor care vor fi viitorii slujitori ai lui Cristos. Totodată, a fost evocată şi personalitatea episcopului franciscan Nicolae Iosif Camilli care, la început, deşi doar cu trei studenţi, a avut iniţiativa deschiderii unui seminar pentru formarea clerului indigen.
Un al doilea moment al programului l-a constituit organizarea unui meci amical de fotbal între studenţii celor două institute, fiind urmat de o agapă frăţească, după care s-au îndreptat cu toţii spre amfiteatrul institutului, acolo unde au avut ocazia de a-şi împărtăşi diferite aspecte, trăiri şi impresii din experienţa vieţii formative specifică fiecărui institut.
După acest moment a fost oferită posibilitatea de a vizita biblioteca institutului, fiind făcută şi o prezentare a fondului de carte şi al modului în care acesta a fost constituit.
La finalul întâlnirii, odată cu manifestarea recunoştinţei şi a bucuriei de a fi trăit aceste momente deosebite de comuniune, a fost exprimată şi dorinţa ca astfel de evenimente să se repete şi, de ce nu, să devină o tradiţie vie şi semn concret al colaborării şi al bunei înţelegeri dintre cele două institute care îşi desfăşoară activitatea în cadrul diecezei noastre de Iaşi.

Impresii în urma întâlnirii:
„Astăzi, 1 mai, în sărbătoarea sfântului Iosif Muncitorul, am avut prilejul de a vizita pe studenţii de la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, care ne-au primit cu o căldură deosebită. Am pregătit împreună sfânta Liturghie, în cadrul căreia părintele rector al Institutului Franciscan, Ioan Horvat, ne-a înălţat inimile, scoţând în evidenţă chemarea la sfânta Preoţie. După celebrarea euharistică a urmat un meci de fotbal disputat în spiritul fratern şi o agapă frăţească încheiată cu un schimb de experienţe. Pe tot parcursul întâlnirii am simţit din plin o mare bucurie izvorâtă din cunoaşterea mai îndeaproape a fraţilor noştri franciscani. Fie ca împărtăşirea aceluiaşi ideal, de a deveni preoţi sfinţi asemenea lui Isus Cristos, să ne însufleţească în drumul nostru, întăriţi continuu de rugăciunea Maicii noastre cereşti pentru fiii ei. Regina preasfântului Rozariu, roagă-te pentru noi!” (Cristian Nistor, anul II, ITRC)
„Vizita studenţilor de la Iaşi împreună cu formatorii lor a avut un profund caracter fratern, ce a constituit o ocazie de a ne revedea prietenii şi de a face noi prieteni, de a împărtăşi reciproc din experienţele de viaţă comunitară şi intelectuală, de a pune în evidenţă multiplele aspecte ce ne sunt comune şi a lăsa la o parte puţinele lucruri ce ne diferenţiază. Deşi este prima întâlnire de acest fel din ultimii ani, sper ca această iniţiativă să nu rămână la stadiul de eveniment sporadic, ci să se transforme într-o obişnuinţă, pentru că sunt convins că este necesar a construi încă de pe acum o legătură cu cei alături de care probabil vom munci în via Domnului” (Fr. Andrei Mîrţ, anul II, ITRCF).
„Experienţa pe care am trăit-o astăzi la fraţii noştri franciscani a fost cu adevărat fraternă. Am avut ocazia să trăiesc ziua liberă într-o ambianţă de pace şi bine. A fost un moment scurt, dar intens, în care am putut să ne împărtăşim unii altora stilul nostru de viaţă. Sper ca astfel de iniţiative să nu ne blocheze, căci noi trebuie să ne cunoaştem, pentru ca într-o zi să ştim împreună cu cine aruncăm sămânţa Cuvântului” (Leonard Farcaş, anul III, ITRC).
„Întâlnirea cu seminariştii din Iaşi m-a ajutat, în primul rând, să am o viziune cât mai reală despre realitatea în care ei «trăiesc, se mişcă şi sunt» (cf. Fap 17,28). Am putut observa că atât ei, cât şi noi, seminariştii franciscani suntem la etapa în care nu ne pregătim pentru nimic altceva decât pentru a sluji Biserica lui Cristos. Această întâlnire m-a făcut, de asemenea, să conştientizez că mă aflu în rândul acelor tineri luaţi dintre oameni pentru ca ulterior să fie trimişi printre aceştia, tineri căutători de Dumnezeu, El fiind unicul care poate oferi sens, pace, fericire, fidelitate, curaj în oferirea întregii noastre vieţi în slujba Împărăţiei sale. Împărtăşirea reciprocă mi-a dat oportunitatea să cunosc şi ceea ce este specific fiecărui seminar în parte, întărindu-mi convingerea că diversitatea este un bun prilej de îmbogăţire reciprocă. În cele din urmă, mărturisesc că am fost impresionat de deschiderea, de atmosfera plăcută şi plină de comuniune care a fost prezentă între noi şi care sper că va continua” (Fr. Emanuel Dorcu, anul IV, ITRCF).
„Comuniune şi misionaritate sunt cuvintele însemnate în inimă, în urma zilei de azi. Aşa cum a subliniat şi părintele rector franciscan la predică, misionaritatea noastră trebuie să constea în căutarea tuturor oamenilor, indiferent de condiţiile lor sociale. Noi, ca seminarişti, trebuie să transformăm darul primit în certitudini de urmat în comunităţile noastre” (Emilian Jitaru, anul IV, ITRC).
„Mă bucur pentru faptul că întâlnirea de care am avut parte ne-a oferit posibilitatea unei cunoaşteri reciproce mai profunde a particularităţilor institutelor noastre, ne-a ajutat să ne deschidem mai mult unii faţă de alţii şi să înţelegem că împreună ne pregătim pentru o misiune bine-precizată: aceea de a-i conduce pe oameni la Cristos, Păstorul cel Bun, ai cărui ucenici dorim să devenim prin sacramentul Sfintei Preoţii. Am înţeles că împreună suntem cu adevărat o forţă în ceea ce priveşte mărturia evanghelică pe care suntem chemaţi să o dăm, nu numai în dieceza noastră, dar în lumea întreagă” (Fr. Vlad Bejan, anul VI, ITRCF)

fr. Andrei Bejan,
Info. www.itrcf.ro