Loading...
vineri, 23 februarie 2024
OFMConv Romania

Roman, 04 octombrie 2011: Sfinţiri de diaconi la Institutul Teologic Franciscan

La 04 octombrie, zi în care Biserica celebrează sărbătoarea sfântului Francisc de Assisi, Ordinul Fraţilor Minori Conventuali – Provincia „Sf. Iosif” din România trăieşte o dublă bucurie: cea a sărbătorii fondatorului şi a hirotonirilor diaconale, anul acest fiind hirotoniţi 7 diaconi, 5 pentru Ordinul Franciscan şi 2 pentru Congregaţia „Misionarii Cuvântului Divin” (Verbiţii).

Pentru Ordinul Franciscan:
Fr. Ovidiu Cojan din Parohia romano-catolică „Sf. Petru şi Paul” – BACĂU
Fr. Liviu BACIU din Parohia romano-catolică „Sf. Francisc de Assisi” – ROTUNDA (NT)
Fr. Ionuţ COCEANGA din Parohia romano-catolică „Înălţarea Sfintei Cruci” – LUIZI CĂLUGĂRA (BC)
Fr. Vasile DIOR din Parohia romano-catolică „Sf. Tereza a Pruncului Isus” – TEŢCANI (NT)
Fr. Florin-Cristian FARCAŞ din Parohia romano-catolică „Sf. Iosif, Muncitorul” – Buruieneşti (NT)
Pentru Misionarii Cuvântului Divin:
Claudiu EVA din Parohia romano-catolică „Inima Neprihănită a Mariei” – ROMAN
Gheorghe IORDACHE din Parohia romano-catolică „Regina Sfântului Rozariu” – TUTA (BC)

Sfânta Liturghie şi hirotonirea celor 7 diaconi a fost prezidată de PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, alături de care s-a aflat Ministrul provincial al OFMConv, fr. Emilian Cătălin, Custodele provincial al OFMCap, fr. Leon Budău, rectorul şi vicarul provincial al verbiţilor, pr. Cornel Berea, rectorul Institutului Teologic Franciscan de la Roman, fr. Ioan Horvat, rectorul Institutului Teologic de la Iaşi, pr. Benone Lucaci, circa 80 de preoţi concelebranţi, persoane consacrate, seminarişti şi mulţi credincioşi.
Încă de dimineaţă curtea Institutului de la Roman a început să se umple de oameni, veniţi din diferite localităţi pentru a participa la Sfânta Liturghie de hirotonire, dar şi de hram, deoarece sfântul Francisc este şi patronul Conventului de la Roman.
La ora 10.30, după ce PS Aurel a rostitul solemnul Procedamus in pace!, iar preoţii au răspuns In nomine Christi!, procesiunea s-a pus în mişcare din amfiteatru către capela seminarului, acolo unde s-a celebrat Sfânta Liturghie. În acest timp, capela răsuna de cântecul corului, format din fraţi studenţi şi credincioşi din Tămăşeni, acompaniaţi de orgă şi Cvartetul „Clasic Festiv”, dirijaţi de pr. Ciprian Antălucă. „În ceruri printre serafimi e locul tău firesc”, aceste cuvinte ale cântecului dedicat sfântului Francisc, au însoţit procesiunea până la intrarea în capelă, înălţând inimile celor prezenţi către cer, locul „firesc” al „Sărăcuţului din Assisi”, despre care fratele Elia, locţiitorul său la conducerea Ordinului, scria în scrisoarea care anunţa trecerea sfântului din această lume: „Adevărată lumină era prezenţa fratelui şi părintelui nostru Francisc nu numai nouă, apropiaţii săi prin viaţă şi credinţă, dar şi pentru ceilalţi: lumină emanată din lumina supremă pentru a împrăştia întunericul şi „a îndruma pe drumul păcii şi al mântuiri veşnice pe cei care merg în umbra morţii”.
În timp ce procesiunea intra în capelă şi preoţii îngenuncheau şi sărutau altarul şi corul intona „Ecce sacerdos magnus”, prin ferestrele largi ale capelei pătrundea lumina blândă a soarelui de toamnă, purtând în ea ecoul nemuritoarelor cuvinte rostite cândva de Francisc: „Lăudat să fii Tu, Domnul meu, /cu toate creaturile Tale, /mai ales stăpânul frate soare, /care este ziua/ şi ne dăruieşti prin el lumina. / El este frumos şi străluceşte cu mare splendoare: /el poartă chipul Tău, Preaînalte”.
PS Aurel a început Sfânta Liturghie cu semnul sfintei cruci şi cu salutul introductiv, după care, fr. Mihai Gal, guardianul conventului de la Roman, în calitate de gază, a urat tuturor „Bun venit!” şi şi-a exprimat în numele întregii comunităţi bucuria de a putea trăi împreună cu atâţia oaspeţi acest eveniment şi moment de rugăciune şi sărbătoare.
După proclamarea Cuvântului, au urmat cuvintele de învăţătură ale PS Aurel, care, după ce a amintit cât de important este exemplul de sfinţenie pe care sfântul Francisc l-a lăsat tuturor oamenilor ca moştenire, s-a oprit asupra salutului de „Pace şi bine” cu care urmaşii acestui sfânt se adresează celorlalţi. Acest salut transmite ceva ce fiecare om îşi doreşte în adâncul inimii sale. „Pacea” – a spus Preasfinţitul – nu trebuie înţeleasă doar ca o lipsă a unui conflict exterior, ci mai ales ca o stare a sufletului care gustă deja din pacea autorului păcii, Dumnezeu; în timp ce „binele” – privind şi la viaţa lui Francisc – nu înseamnă bunuri materiale, bunăstare, succes, ci „prezenţa lui Dumnezeu” în inima noastră, El despre care Francisc spunea că este „Binele, orice Bine, cel mai mare Bine” şi „Bogăţia noastră cu îndestulare”. În final, Preasfinţitul, adresându-se celor 7 diaconi, le-a indicat exemplul sfântului Francisc, îndemnându-i să fie slujitori ai Cuvântului mai ales prin viaţă şi mai apoi prin cuvinte.
În continuare, părintele rector Ioan Horvat a făcut apelul candidaţilor la diaconat, şi astfel a început ritualul hirotonirii diaconale. Cei 7 candidaţi au răspuns afirmativ la apel şi şi-au manifestat disponibilitatea de a se conforma cerinţelor şi obligaţiilor care recurg din primirea Ordinului Diaconatului. De asemenea, au promis ascultare şi respect episcopului diecezan şi superiorului lor legitim. După aceasta, episcopul, preoţii şi toţi credincioşii au îngenuncheat şi s-au unit în rugăciunea de invocare a mijlocirii tuturor sfinţilor asupra celor aleşi pentru treapta preoţească a Diaconatului, cântând „Litania tuturor sfinţilor”, timp în care candidaţii s-au prosternat la pământ, într-un gest de totală lepădare de sine şi abandonare la voinţa lui Dumnezeu. A urmat gestul impunerii mâinilor şi invocării Duhului Sfânt şi rugăciunea solemnă de consacrare, după care diaconii au îmbrăcat dalamatica, veşmântul liturgic purtat de diaconi. În sfârşit, episcopul le-a încredinţat fiecăruia Cuvântul Divin, însoţit de îndemnul sugestiv: „Primeşte Cuvântul lui Dumnezeu al cărui vestitor ai devenit; ai grijă ca tot ceea ce proclami să crezi; ca ceea ce crezi să înveţi; ceea ce înveţi să trăieşti”. Ritualul s-a încheiat cu îmbrăţişarea şi dăruirea păcii.
Celebrarea Sfintei Liturghii a continuat cu primirea darurilor şi continuarea liturgiei euharistice.
După împărtăşanie, un reprezentant al diaconilor a mulţumit tuturor acelora care în toţi anii de formare i-au însoţit cu dragoste şi grijă pe drumul formării lor: părinţi, formatori, rude şi prieteni, binefăcători, colegi.
Ministrul provincial, fr. Emilian Cătălin a salutat, în numele Provinciei Franciscane şi a Congregaţiei Părinţilor Verbiţi, pe PS Aurel Percă pentru prezenţa sa la acest eveniment şi pentru consacrarea celor 7 diaconi, precum şi pe toţi cei prezenţi.
PS Aurel a ţinut să transmită salutul PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, atât Ordinului Franciscan, cât şi Congregaţiei „Misionarii Cuvântului Divin” şi felicitările sale pentru aceşti noi slujitori pe care i-au dăruit Bisericii. De asemenea, PS Aurel a îndemnat pe toţi cei prezenţi să fie alături cu rugăciunea de părintele Alberto Marson, care trece prin momente de suferinţă, ca Dumnezeu să-l întărească cu harul său.
Celebrarea s-a încheiat cu binecuvântarea finală şi cu o fotografie de grup.

Sfântul Părinte, papa Benedict al XVI-lea, în discursul ţinut anul acesta seminariştilor pe care i-a întâlnit în Spania, la Ziua mondială a tinerilor, le-a spus printre altele: „Dragi prieteni, pregătiţi-vă să fiţi apostoli cu Cristos şi asemenea lui Cristos pentru a fi însoţitori de călătorie şi slujitori ai oamenilor”, şi a adăugat: „Susţinuţi de iubirea Sa nu vă lăsaţi înfricoşaţi de un ambient în care se pretinde ca Dumnezeu să fie exclus şi în care puterea, averea sau plăcerea sunt adesea principalele criterii pe care se sprijină existenţa. Se poate întâmpla ca să vă dispreţuiască, aşa cum se obişnuieşte să se facă faţă de cei care amintesc de ţinte înalte sau îi demască pe idolii în faţa cărora astăzi mulţi se prosternă. Atunci o viaţă profund înrădăcinată în Cristos se va revela realmente ca o noutate, atrăgând cu forţă pe cei care într-adevăr îl caută pe Dumnezeu, adevărul şi dreptatea”.
Cuvintele Sfântului Părinte sunt şi urarea noastră pentru cei 7 diaconi, cărora le mulţumim pentru disponibilitatea şi curajul lor.
Le dorim tuturor un minister cât mai rodnic!
Pace şi Bine!

Fr. Virgil Blaj,
Secretar provincial,
Info. www.itrcf.ro