Loading...
luni, 1 martie 2021
OFMConv Romania

Rezultatul admiterii la FTRCP Iulie 2020

REZULTATUL ADMITERII

LA FACULTATEA DE TEOLOGIE PASTORALĂ

DIN CADRUL INSTITUTULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN

SESIUNEA IULIE 2020

 

Considerații generale

Admiterea la Facultatea de Teologie pastorală, din cadrul ITRCF Roman, s-a organizat pentru ciclul de studii universitare de licență, pe domeniul de studiu TEOLOGIE, acreditat conform legii, la programul de studii legal înființat în cadrul Facultății.

Admiterea la ciclul de licență s-a făcut susținând următoarele probe:

– 40% proba orală la „Teologie Dogmatică”; din Catehismul Bisericii Catolice și din YOUCAT (Editura „Sapientia”, 2012).

– 60% Media examenului de bacalaureat.

  

Calendarul concursului de admitere pentru sesiunea 2020

Concursul de  admitere în învățământul superior la Facultatea de  Teologie  Pastorală a ITRCF din Roman s-a organizat după cum urmează:

 

– 15-18 iulie 2020, între 9,00 – 15,00, înscrierea la sediul Facultății de Teologie;

– 20 iulie 2020, concurs de admitere licență;

– 21 iulie 2020, afișarea rezultatelor;

 

Rezultatul este următorul:

Gîrleanu Ștefan – admis

Lazarovici Robert Claudiu – admis

Mureșan Gabriel Ștefan – admis

Nistor Florin Marian – admis

Solomon Eusebiu – admis

Tupița Bogdan – admis

 

Toți cei șase candidați au fost admiși în sesiunea din Iulie 2020

 

Sesiunea de toamnă va avea loc după cum urmează:

– 17-19 septembrie 2020, între orele 9,00-14,00 înscrierea la sediul Facultății de Teologie;

– 21 septembrie 2020, concurs de admitere licență;

– 22 septembrie 2020, afișarea rezultatelor;

– 24 septembrie 2020, contestații;

– 25 septembrie 2020, afișarea rezultatelor la contestații și confirmarea locurilor prin completarea contractului de școlarizare;

– 25 septembrie 2020, rezultate finale.

 

Mai multe informații suplimentare se pot obține de la Secretariatul  Facultății: e-mail: secretariat.itrcf@gmail.com; tel: 0233/731002; http:/www.itrcf.ro 

Toate dosarele se depun la Secretariatul  Facultății de Teologie Pastorală, str. Ștefan cel Mare, 268/B, 611040- Roman (NT).

 

Decan,

Pr. lect. univ. Bernadin Duma