Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Rămâneți în iubirea mea! Veți aduce rod mult! (In 15,5-9) – Sesiune ecumenică

Vineri, 15 ianuarie, începând cu ora 15.30, a avut loc în Aula Magna a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman o sesiune culturală ecumenică cu ocazia Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea creștinilor. Având în vedere contextul de anul acesta, sesiune s-a desfășurat online, doar cu participarea studenților și a profesorilor.


Acest eveniment a început cu salutul Asist. univ. dr. pr. Eusebio Bejan, Director al Centrului de cercetare ecumenică și de dialog interreligios Pax et Unitas, care ne-a introdus în tematica acestei întâlniri. După aceea, a urmat cuvântul Ministrului Provincial, conf. univ. dr. pr. Gheorghe Pătrașcu, care ne-a vorbit despre importanța rămânerii în Cristos, asemenea mlădițelor în vie. De asemenea, ne-a oferit și exemple concrete de trăire a ecumenismului, amintindu-i pe PS Florentin Chrihălmeanu și pe Pr. Ioan Lungu, care au trecut la cele veșnice câteva zile în urmă, pentru care am ținut un moment de reculegere, pomenindu-i în rugăciune.

În continuare, moderatorul sesiunii, pr. lect. univ. dr. Mihai Afrențoae, Rectorul instituțional a invitat conferențiari să-și susțină prelegerile. Prima conferință a fost susținută de doamna Edvica Popa, drd. la Universitatea „Ovidius”, Constanța, creștină ortodoxă, iar titlul prelegerii a fost: Dumnezeu este iubire.

Conferința a pornit de la  Evanghelia după sfântul Ioan, axându-se pe tema iubirii, aceasta având rădăcina în Preasfânta Treime și manifestându-se în cele trei persoane într-o unitate. Iubirea treimică se revarsă asupra omenirii, în centru fiind întruparea Cuvântului, suprema putere spirituală. Astfel, iubirea creștină devine viața și ne vindecă de diferitele suferințe ale umanității. Iar prin acesta, ne îndumnezeim și transformăm și cosmosul. Însă, așa cum menționa și Sf. Paul galatenilor, aceste concepte trebuie să devină viață (Gal 5,6).

Al doilea conferențiar a fost lect. univ. dr. pr. Mihai Gal, OFMConv., cu titlul: Comuniunea cu Cristos, care aduce roade, ne este dăruită. Părintele a prezentat tematica iubirii,  pornind de la Misterul Preasfintei Treimi, numindu-l „Taină”. Relația persoanelor treimice sunt tainice, acesta fiind o legătură tainică de iubire. Iar omul, primind această iubire tainică, este primit la comuniunea divină. Părintele a explicat ce însemnă acest lucru, pornind de la cuvântul intimitate. Acest termen, înțeles uneori greșit de unii psihologi, care se rezumă la senzualitate, exprimă de fapt aceea realitate trăită de om în relație cu Dumnezeu. Această relație este posibilă deoarece Dumnezeu nu este gelos pe intimitatea sa, însă este o realitate dificilă pentru om. De aceea, părintele ne-a invitat să conștientizăm acest exemplu al lui Dumnezeu și să ascultăm îndemnul lui Cristos de a rămâne în dăruire.

În continuare a urmat o serie de întrebări legate de manifestările concrete ecumenice și pastorația tinerilor vis-a-vis de ecumenism. Drd. univ. Edvica Popa a răspuns oferind exemple din experiențele ei. Dânsa a spus că mereu s-a simțit ca acasă în Biserica Catolică și a găsit mereu ușile deschise și disponibilitate, fără a remarca diferențe de confesiune. Prin aceasta, dumneaei a ilustrat că importantă este manifestarea iubirii necondiționate, fără a ține cont de  diferențe confesionale. În ceea ce privește pastorația tinerilor, pr. Mihai Gal  a menționat că există și o lipsă de cunoaștere care trebuie suplinită, pentru a-i ajuta să crească, necesar fiind să îi asculți.

Sesiunea ecumenică s-a încheiat cu un moment de rugăciune, în capela Institutul Teologic Franciscan din Roman, prezidat de Ministrul Provincial, pr. Damian Gheorghe Pătrașcu, moment în care am cerul Domnului harul iubirii. Doar prin acest dar minunat se poate realiza unitatea Bisericii, atât de dorită de Cristos: „ca toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis” (In 17,21).

 

Fr. Bejan Andrei

***