Loading...
sâmbătă, 6 martie 2021
OFMConv Romania

Studii Franciscane

Revista „Studii Franciscane” este revista Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, iese o dată pe an şi are ca obiectiv ştiinţific publicarea articolelor şi lucrărilor de cercetare ale profesorilor din cadrul Institutului nostru. Primul număr al revistei a apărut în anul 2002. Actualmente, s-a ajuns la numărul 13, cu un tiraj de aproximativ 200 de bucăţi. Este în curs şi colaborarea cu alte Universităţi şi Facultăţi din ţară şi străinătate, în mod special din Italia: Roma, Padova, Assisi, Palermo etc.

Consiliul de redacţie al revistei se întruneşte de două ori pe an, pentru a stabili priorităţile şi obiectivele de studii ce urmează a fi publicate, cu o analiză finală a activităţilor desfăşurate în anul precedent şi pentru a stabili bugetul ce trebuie alocat în anul următor.

Pentru anul în curs am decis, de comun acord, trecerea de la publicarea pe tematici a numărului revistei, la publicarea pe domenii de cercetare în baza materiilor predate în cadrul Institutului: filozofie, teologie, psihologie, drept canonic.
Caracterul pe care revista noastră îl prezintă este de tip teologico-pastoral şi se adresează în primul rând celor ce au familiaritate cu disciplinele noastre, în mod particular, profesorilor şi studenţilor de teologie din întreaga ţară. Dorim ca pe parcurs, revista noastră să aibă un impact interconfesional la nivel naţional, obiectiv ce ni l-am stabilit în perioada    post-acreditare din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Considerăm că o activitate academică cum este aceea a cercetării în domeniul teologic-catolic poate contribui la dezvoltarea societăţii româneşti, mai ales printr-o educaţie riguroasă şi o cercetare ştiinţifică serioasă, care are la bază creşterea şi bunăstarea sistemului de învăţământ din ţara noastră şi o împărtăşire a bogăţiei teologice milenare a şcolilor de teologie din ambele confesiuni, ortodoxă şi catolică.

Revista noastră îşi propune a fi vocea corpului profesoral a Institutului nostru, atât în ţară cât şi în străinătate.

Director,
Conf. univ. dr. pr. Ştefan ACATRINEI