Loading...
luni, 25 septembrie 2023
OFMConv Romania

Proiect formativ

Proiectul formativ pentru post-noviciat aprobat.pdf   


Comunitatea formativă OFMConv. de la ITRCF-Roman

Proiect comunitar formativ: 2022-2023

Temă generală

 VALOAREA CURĂȚIEI

Subtitlu  Integrare armonioasă și creativă
STRUCTURA PROIECTULUI
A. Puncte principale  

 

1. Introducere ·        Prezentarea temei, clarificarea termenilor, a conținutului și a obiectivelor
2. Valoarea curăției: repere biblice și spirituale APROFUNDARE ·        PROPUNERI PRACTICE
Învățătura Sf. Scripturi despre curăție/castitate/ celibat.

Darul unei vieți curate din perspectiva chemării și a drumului de credință

 

·        Dialog cu formatorii și directorul spiritual mai ales în privința mijloacelor umane, spirituale și sacramentale care susțin trăirea castității, precum și pe marginea celor citite în lecturile obligatorii.

·        Practicarea „momentului biblic”: îmi fac timp (cel puțin o dată pe săptămână) să dedic timp lecturii, meditării și aplicării Cuvântului divin sau în perioadele în care mă simt mult mai ispitit și încercat în privința castității.

2. Valoarea curăției: aspecte psihologice, etice și sacramentale Realitatea sexualității, dezvoltarea psiho-afectivă (trup, plăcere, îndrăgostire, iubire…)

ü  Implicațiile etice și sacramentale ale votului de castitate

·        Dialog cu psihologul și cu directorul spiritual, formatorul, profesorul de morală.

·        Intensificarea rugăciunii personale în momentele de ispită (Rugăciunea pelerinului sau o altă rugăciune repetitivă, o iaculatorie etc.), fidelitate față de sacramentul Spovezii, practica unor mici forme de asceză și mortificare.

3. Valoarea curăției în raport cu mijloacele de comunicare Cultura actuală în raport cu sexualitatea și castitatea

Impactul mijloacelor de comunicare asupra trăirii curăției și a castității

·        Mai multă grijă personală față de propriul trup și o mai mare prudență față de toate sursele care pot afecta negativ trăirea valorii curăției și a votului de castitate.

·        Practicarea „postului noilor media”: abținerea deplină, pentru un timp mai lung sau mai scurt, dinainte stabilit, sau impunerea de restricții în ceea ce privește modul, accesarea (filme și filmulețe, site-uri, mondenități etc) și durata lor de folosire.

B. Instrumente  
Lecturi obligatorii ·        Papa Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică despre celibatul preoţesc ”Sacerdotalis caelibatus”, Ed. Sapientia, Iaşi, 2013.

·        Giuseppe Forlai, Castitate fără pudoare, Ed. Paoline, București, 2020.

·        Jean-Marie Gueullette, Viața din belșug, trad. de pr. Dan Suciu CSJ, Ed. ARCB, București, 2021.

Lecturi recomandate ·        Ubaldo Terrinoni, Cuvântul lui Dumnezeu și voturile religioase, trad. de pr. Cristian Clopoțel OFMConv., Ed. Serafica, Roman, 2015.

·        Jean-Claude Larchet, Captivi în internet, trad. de Marinel Bojin, Ed. Sofia, București, 2018.

·        Citirea vieților unor sfinți/sfinte care sau remarcat prin trăirea unei vieți curate.

C. Adăugiri personale  

––––––––––

Proiect comunitar 2021-2022

Carisma franciscană conventuală

 • Aprofundarea „teologiei carismei” (temeiuri biblice, teologice, spirituale) prin:
 • organizarea unor zile de formare dedicate acestei teme;
 • lectura și studierea personală a unor documente specifice ale Bisericii (vezi Bibliografia);
 • interes personal pentru acest domeniu.       
 • Atenție acordată specificului carismei franciscane conventuale (Const. I, 1-4) prin:
 • expuneri prezentate în zilele de formare;
 • lectura personală obligatorie a broșurii Il carisma francescano conventuale (Roma, 1998) și a altor documente de referință ale Ordinului;
 • promovarea recitării unor rugăciunii specifice franciscane din broșura Chorus și a Coroanei franciscane mai ales în zilele în care este comemorat un sfânt sau fericit franciscan.
 • Conștientizarea rolului carismei în formarea identității fratelui minor conventual prin:
 • colocvii cu formatorul și directorul spiritual;
 • lectura obligatorie a „cărților anului formativ”: Éloi Leclerc, Francisc de Assisi, Întoarcerea la evanghelie, Serafica, Roman, 2019; Éloi Leclerc, Înțelepciunea unui sărac, Sapientia, Iași, 2009; Se mai recomandă și citirea: Sf. Francisc, Scrisoarea către toți clericii și Scrisoarea către întregul Ordin; de asemenea, lectura personală a Istoriei Provinciei și a altor scrieri istorice și de spiritualitate franciscană;
 • vizitarea unor convente/locuri mai „semnificative” pentru istoria Provinciei.

____________________ 

Bibliografie

Il carisma francescano conventuale (Roma, 1998)

Lumen gentium, 12.

Ioan Paul II, Vita Consecarta, nr. 36.

Papa Francisc, Audiența generală din 1 octombrie 2014, Carismele: diversitate și unitate.

Congregația pentru Doctrina Credinței, Scrisoarea Iuvenescit Ecclesia, 15 mai 2016.