Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Părintele Provincial în vizită fraternă la fraţii studenţi

Între 12 şi 15 martie, comunitatea formativă a Institutului Teologic Franciscan, din Roman, s-a bucurat de vizita fraternă a părintelui Teofil Petrișor, ministru provincial al Provinciei Franciscane ,,Sf. Iosif”, din România. În timpul acestei vizite Părintele Provincial a avut o serie de colocvii cu fiecare frate student în parte, care au constituit un bun prilej de ascolto centrat asupra formării umane, spirituale și intelectuale, dar și asupra consolidării vieții fraterne, respectiv un bun moment de comuniune fraternă, de susținere morală și spirituală.

Joi dimineața, 15 martie, la Sfânta Liturghie, în cadrul omiliei, Părintele Provincial ne-a îndemnat la a ne forma un stil de viață în continuă familiaritate cu Cuvântul lui Dumnezeu care dă sens şi fidelitate consacrării noastre.

Pornind de la lecturile biblice ale zilei, Părintele a evidențiat mai întâi exemplul de mijlocitor al lui Moise, care s-a rugat Domnului să-și arate îndurarea față de poporul pe care tocmai el l-a scos din țara Egiptului, cu putere mare și cu braț puternic, și care acum s-a pervertit prin idolatrie, apoi ne-a îndemnat ca în dificultățile vocației noastre să privim la numărul mare al sfinților și al tuturor acelora care mijlocesc la Dumnezeu pentru noi, angajându-ne astfel să-l urmăm pe Cristos, după exemplul Seraficului Părinte Francisc. De asemenea, privind la sfânta evanghelie, părintele a evidențiat atitudinea de încredere deplină a lui Isus în Tatăl ceresc, până la sfârșitul vieții sale, astfel că, în fața atâtor acuzații referitoare la vocația și misiunea sa, nu a avut nevoie de mărturia nimănui, deoarece el a crezut mereu că este „un Altul” care dă mărturie despre el, adică Tatăl, și că această mărturie este adevărată (In 5, 32). În acest sens, cea mai autentică mărturie pe care și noi, ca frați franciscani, ca instrumente ale Domnului, o putem da este credința noastră privită și trăită cu certitudinea că ea este darul al lui Dumnezeu, dar ce ne pune în rândul acelor „fericiți care nu au văzut și au crezut” (In 20, 29).

Pe parcursul acestor patru zile, părintele Teofil s-a alăturat fraţilor în trăirea programului formativ, cu toate momentele sale spirituale și fraterne.

Mulțumim Domnului pentru darul făcut fraternității noastre prin vizita fraternă a Părintelui Provincial pe care îl însoțim în rugăciunile noastre, pentru ca bunul și milostivul Dumnezeu să-l întărească și să-l călăuzească în slujirea fraților și a Bisericii.

Fr. Adrian Cobzaru

***

Joi, 15 martie 2018 – Părintele Provincial în vizită fraternă la fraţii studenţi.

Posted by Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan on 15 Martie 2018