Loading...
joi, 30 noiembrie 2023
OFMConv Romania

O vizită plină de har: primirea relicvelor Sf. Anton de Padova

La Institutului Teologic Franciscan din Roman, duminică, 27 mai, în Solemnitatea Sfintei Treimi, comunitatea formativă a fraţilor studenţi şi comunitatea părinţilor profesori au avut bucuria sfântă de a primi în mijlocul lor şi a credincioşilor oaspeţi relicvele Sf. Anton de Padova, în cadrul Pelerinajului Naţional organizat în România, în perioada mai-iunie, cu titlul: „Sf. Anton de Padova, ocrotitorul şi mijlocitorul familiei creştine”. Acest pelerinaj este organizat de către Provincia noastră Franciscană, în consensul Conferinţei Episcopale din România şi prin concursul dat de fraţii noştri de la Padova, în special de Pr. Daniel Fechetă, directorul revistei „Mesagerul Sfântului Anton” în limba română, şi de Pr. Marcelin Amariei, reprezentant şi responsabil administrativ al revistei în România. Pe lângă obiectivul central exprimat prin titlul pelerinajului, fraţii organizatori au subliniat şi un obiectiv spiritual – acela al întăririi în credinţă în jurul Sf. Anton – împreună cu o motivaţie festivă, sărbătorirea a 25 de ani de la naşterea revistei „Mesagerul Sfântului Anton”: marcarea acestui an aniversar prin acest pelerinaj exprimă şi recunoştinţa noastră faţă de Sf. Anton de Padova, misionar al cuvântului divin – doctor evangelicus.

Ne-am bucurat şi ne-am simţit onoraţi să fim, astfel, una din destinaţiile de popas ale Sf. Anton, de bună seamă, fratele nostru mai mare şi înainte mergător în credinţă şi în sfinţenie. La ora 9:00 am primit în cânt şi rugăciune sfintele relicve pe platoul din faţa seminarului, purtându-le şi aşezându-le cu veneraţie în capela Institutului nostru. Sf. Anton a rămas la noi până la ora 15:00  după-amiază, timp în care fraţii şi numeroşi credincioşi veniţi din oraş şi din alte localităţi din ţară s-au rugat şi au cântat în faţa Sf. Anton, apropiindu-se cu credinţă şi veneraţie de sfintele moaşte pentru a-i încredinţa Sfântului Minunilor rugăciunile şi dorinţele lor pe care au avut posibilitatea să le şi scrie şi să le trimită pentru a fi depuse la mormântul sfântului de la Padova.

Momentul central al pelerinajului a fost Sfânta Liturghie solemnă, concelebrată de fraţii comunităţii şi de fraţii oaspeţi, înălţător animată de fraţii studenţi prin cântările lor. La cuvântul de învăţătură, Pr. Iosif Bisoc, confratele nostru, a scos cu mult entuziasm în evidenţă exemplul sfânt de viaţă de credinţă şi de viaţă comunitară oferit de Sf. Anton, subliniind la ce este chemată familia în Biserica şi societatea de azi: la a-şi păstra identitatea, sfinţenia şi unitatea, iubind cu străşnicie valorile credinţei şi moralei creştine, în ciuda dificultăţilor vieţii şi scandalurilor lumii.

La ora 15:00, primind binecuvântarea finală a pelerinajului cu sfintele relicve şi salutându-l încă o dată cu veneraţie pe Sf. Anton, l-am petrecut pentru a-şi relua drumul peregrinării sale prin ţara noastră, împreună cu fraţii care îl însoţesc, următoarea destinaţie fiind Parohia Sf. Tereza din Roman.

Mulţumind tuturor pentru acest har, prin gura părintelui guardian al conventului din Roman, Ştefan Acatrinei, în primul rând bunului Dumnezeu şi Sfântului Anton de Padova, apoi fraţilor organizatori, fraţilor oaspeţi şi credincioşilor participanţi, avem încredere că vizita confratelui nostru sfânt, prin sfintele sale relicve, va aduce roade de pace şi binecuvântare dumnezeiască pentru întreaga noastră comunitate.

Pr. Iosif-Eduard Cadar

***

Publicată de Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan pe 27 Mai 2018

***