Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Masă rotundă la Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman

Vineri, 22 februarie, 2019, Facultatea de Teologie Pastorală din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman a organizat şi susţinut masa rotundă cu tema: „Credința în lumina chemării și a fidelității”. Aceasta s-a desfăşurat  în aula Petru Albert a Facultăţii şi a fost moderată de către Pr. Prof. Cristian Clopoțel, participanţi fiind studenţii Institutului Teologic, cei din cadrul Provinciei Ordinului Fraţilor Minori Conventuali din România şi aceia aparţinând celorlalte ordine şi congregaţii de viaţă consacrată care studiază la acest Institut, alături de părinţii profesori şi formatori. Studenţii conferenţiari au fost: Pr. diac. Adrian Cimpoieșu (SSDP), Emanuel Cătălin  (OFMConv.), Lucian Dămoc (OFMCap.), Adrian Cobzaru (OFMConv.).

Prima conferință, susținută de către părintele diacon Adrian Cimpoieșu, s-a intitulat „Abraham: istoria unei chemări”. În aceasta studentul conferenţiar a subliniat centralitatea temei „alegerii” în cadrul Sfintei Scripturi și a întregii teologii, prezentând informații cu privire la etimologia, semnificația și importanța alegerii în Sfânta Scriptură: alegerea lui Israel prin intermediul lui Abraham și a descendenților săi; alegerea creştinilor prin Isus Cristos, din veșnicie, ca fii adoptivi ai Tatălui.

A doua conferință, prezentată de către Fr. Emanuel Cătălin, s-a intitulat „Fidelitatea lui Dumnezeu și maturizarea credinței lui Abraham”. Ea a pornit de la premisa că experiența de credință a lui Abraham este paradigmatică pentru poporul Israel și punct de plecare al itinerarului său de credință, Abraham primind, astfel, numele de „tată celor care cred”. Credința lui Abraham se maturizează treptat, numele inițial de „Abram” – „tată ce excelează” – este schimbat de către Dumnezeu în „Abraham” – „tată al multor popoare”, părintele credinței.

A treia conferință a fost prezentată de  Fr. Lucian Dămoc (OFMCap.), fiind intitulată „Preteza divină. Fidelitatea. Fidelitatea lui Dumnezeu față de Dumnezeu”. El a analizat cu atenție contextul chemării lui Abraham care răspunde afirmativ chemării divine, cu toate că nu are nicio siguranță decât promisiunea lui Dumnezeu care îi poartă de grijă asemenea unui tată adoptiv. Pe măsură ce Abraham se maturizează în credință, Dumnezeu revine, clarifică, întărește și repetă promisiunea inițială, arătându-și fidelitatea Sa neclintită. Relația dintre Abraham şi Dumnezeu poate fi mai bine înţeleasă prin prisma relației tată-fiu, a relațiilor familiale caracterizate  de iubire, perseverență și fidelitate. care presupun și fidelitate. Astfel, planul lui Dumnezeu, adică „preteza divină”, se împlinește.

Ultima conferință, susţinută de Fr. Adrian Cobzaru (OFMConv.), s-a intitulat „De la „dreptatea” lui Abraham la „îndreptățirea” prin credință, în viziunea Sfântului Paul”. În aceasta a fost subliniat rolul avut de Abraham în istoria mântuirii, mai ales „saltul” său de credință, de la condiția de om drept în baza respectării legilor divine, la condiția de om îndreptățit, datorită doar credinței sale. Prezentarea s-a focalizat asupra rolului primordial al credinţei în teologia paulină. Sf. Paul acordă realităţii credinței o atenție deosebită, în mod special în Scrisoarea către Galateni şi în Scrisoarea către Romani. „Dreptatea lui Dumnezeu” nu are înțelesul de dreptate retributivă în baza faptelor Legii, ci de îndreptățire bazată pe credință. Este o sintagmă specific paulină, având sensul de dreptate divină în baza credinței și nu a meritelor proprii. Sfântul Paul învaţă că justificarea depinde de credința în Cristos, bazată pe harul lui Dumnezeu și nu pe faptele Legii.

După prezentarea conferinţelor, momentul academic a continuat printr-un dialog constructiv și benefic între conferențiari și participanți, unii fraţi studenţi şi preoţi adresând întrebări studenţilor conferenţiari, dovedind astfel un interes activ în înţelegerea celor prezentate. La final, părintele rector instituţional, Mihai Afrenţoae, a mulțumit studenților care au prezentat prelegerile lor, părintelui Cristian și tuturor participanţilor.

Fr. Daniel-Antonio Saranci (OFMConv.)

***