Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Întâlnirea Senatului ITRCF din 22.10.2019

Întâlnire Senat ITRCF din 22.10.2019

 La solicitarea pr. Rector Mihai Afrențoae, s-a întrunit Senatul Institutului Teologic Franciscan din Roman într-o ședință extraordinară, pentru a discuta și aproba diferite documente și măsuri necesare pentru funcționarea Institutului, în conformitate cu legislația actualizată, având în vedere și unele adrese venite de la Ministerul Educației Naționale: din partea RNCIS, CNRED-AADR-PCUe și CEMU.

La prima adresă se așteaptă clarificări ulterioare, iar celelalte două au fost soluționate după cum urmează: s-au emis documentele necesare din partea Senatului, cu privire la înscrierea ITRCF în Codul unic digital: Cererea de înscriere, Hotărârea Senatului și Metodologia aferentă; Comisia de etică a ITRCF va participa la evaluarea din data de 24.10.2019, după cum cere CEMU; se semnalează existența în Planul de învățământ al Facultății de Teologie Pastorală a cursului opțional de Etică și integritate academică, cerut prin OM 3131/2018.

Se amintește continuarea pregătirii dosarului pentru Evaluarea periodic[ ARACIS, în vederea căruia se amintește actualizarea CV-urilor și a documentației necesare, după cum este notat în Procesul verbal al Senatului, trimis spre informare profesorilor ITRCF.

Mulțumind celor prezenți, pr. Rector Mihai Afrențoae a declarat terminată această ședință a Senatului.

[Pr. Cristian Clopoțel]