Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Întâlnirea semestrială a studenților

Miercuri, 14 februarie 2018, la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, a avut loc întâlnirea studenților, cu ocazia începutului celui de-al II-lea semestru al anului universitar 2017-2018. Această întrunire a fost moderată de pr. lect. univ. dr. Mihai Afrențoae, Rector al Institutului, care, după un scurt moment de rugăciune, a adresat fraților studenți cuvântul de salut și de mulțumire pentru implicarea în semestrul încheiat.

În continuare, a luat cuvântul pr. lect. univ. dr. Bernadin Duma, Decan al Facultății de Teologie Pastorală. Prezentând o statistică privitoare la rezultatele obținute de studenți în cadrul ultimelor examene, s-a accentuat nevoia unei implicări mai serioase și sârguincioase în formarea intelectuală. Ulterior, a intervenit și  pr. lect. univ. dr. Cazimir Ghiurca, reprezentant al Facultății de Filosofie, îndemnând studenții din anul terminal să fie punctuali în elaborarea și depunerea lucrărilor de licență. Pr. asist. cercet. Francisc-Lucian Ghervase, secretarul Institutului, a adus în discuție câteva chestiuni organizatorice, asigurându-i din nou pe studenți de disponibilitatea sa la secretariat.

După un dialog între conducerea Institutului și studenți, prin care s-au adus la cunoștință diferite informații și clarificări legate de bunul mers al celor două Facultăți, părintele Rector, Mihai Afrențoae, a încheiat acest moment urându-le tuturor succes în noul semestru.

[Fr. Iulian Ghiurca OFMCap]