Loading...
vineri, 23 februarie 2024
OFMConv Romania

Întâlnirea semestrială a studenților

Întâlnirea semestrială a studenților

În data de 09 februarie a avut loc întâlnirea dintre studenții și conducerea Institutului Teologic Franciscan, absent fiind, din motive medicale, părintele decan, Bernardin Duma.

Această întâlnire a fost deschisă de către părintele rector, Mihai Afrențoae, cu o rugăciune de invocare a Duhului Sfânt și mulțumirea adresată studenților pentru implicarea în activitățile universitare. A urmat un anunț cu privire la deciziile luate în cadrul Capitulului provincial extraordinar din 3-4 februarie 2021, vis-a-vis de Facultatea de teologie pastorală. Înainte de prezentarea orarului activităților viitoare și aducerea în discuției a evoluției revistei Viața Fraternă, studenții au avut ocazia de a-și expune punctul de vedere referitor la precedentul semestru și de a discuta carențele pe care le-au sesizat.

Cuvântul a revenit mai apoi părintelui secretar, Alexandru Olaru, care ne-a transmis mesajul părintelui decan și totodată ne-a atenționat cu privire la comunicare, colaborare precum și la o anticipare a cerințelor care țin de secretariat, în special.

La sfârșitul întâlnirii studenților le-a fost adresat cuvântul de succes și îmbărbătare, totul încheindu-se cu o poză de grup în fața Institutului.

Fr. Lazarovici Robert