Loading...
joi, 30 noiembrie 2023
OFMConv Romania

Întâlnirea semestrială a studenților

Întâlnirea semestrială a studenților – 13 februarie 2019

Miercuri, 13 februarie 2019, la Institutului Teologic Franciscan din Roman, a avut loc întâlnirea semestrială a studenților, marcând astfel începutul celui de-al II-lea semestru al anului universitar 2018-2019.

La această întâlnire au participat pr. lect. univ. dr. Mihai Afrențoae, Rector al Institutului, pr. lect. univ. dr. Cazimir Ghiurca, reprezentantul Bieniului filosofic, pr. lect. univ. dr. Bernadin Duma, Decan al Facultății de Teologie Pastorală, pr. asist. cercet., Francisc-Lucian Ghervase, precum și studenții Institutului Franciscan.

Părintele Mihai Afrențoae, în calitate de moderator, a deschis această întrunire cu un scurt moment de rugăciune, urmat de cuvântul de salut și de mulțumire, adresat studenților, pentru implicarea în semestrul încheiat. În continuare, Părintele Rector, a propus realizarea sintetică a unei evaluări în ansamblu a primului semestru. Au fost invitați la a lua cuvântul, atât studenții cât și profesorii reprezentanți. Din rândul studenților, au fost aduse în discuție diferite aspecte cu privire la programa universitară destul de încărcată pentru studenții din anul VI și la situația din curriculum ciclic pentru anul I de teologie. Au urmat, din partea Părintelui Rector, clarificările de rigoare, îndemnul la mai multă seriozitate în privința lucrărilor de licență dar și asigurările în vederea remedierilor.

Părintele Francisc-Lucian Ghervase, Secretarul Institutului, a menționat câteva chestiuni organizatorice prezentându-și totodată disponibilitatea în ceea ce privește activitatea de secretariat.

S-a adus la cunoștință faptul că a fost validată reînnoirea afilierii Facultății de Teologie Pastorală la Facultatea Pontificală „Sfântul Bonaventura” – Seraphicum. Au fost anunțate două manifestări culturale viitoare în data de 22 februarie, „Masa Rotundă”, și  în data de 26 martie, părintele Cazimir Ghiurca, a prezentat informații în legătură cu Simpozionul ce va avea loc.

După invitația la sinceritate și deschidere, părintele Decan, Bernadin Duma, prezentând retrospectiva primului semestru, a remarcat un anume progres însă a accentuat și nevoia ca studenții să prezinte un mai mare interes și o mai mare seriozitate pentru materiile predate, asumarea responsabilității în vederea îmbunătățiri actului didactic și a performanței.

La propunerea Părintelui Rector, evenimentul s-a încheiat cu o scurtă rugăciune urmată de o fotografie de grup.

[Fr. Raimund Toma]