Loading...
vineri, 23 februarie 2024
OFMConv Romania

Iași: hirotoniri de diaconi

Iaşi: Au fost hirotoniţi 17 diaconi

În solemnitatea „Neprihănita Zămislire”, marţi, 8 decembrie 2020, au fost hirotoniţi 17 diaconi în Catedrala romano-catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi, prin impunerea mâinilor şi rugăciunea de consacrare a PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi: 13 de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, iar 4 de la Institutul Teologic Franciscan din Roman. Prezent la celebrare a fost şi PS Petru Gherghel, episcop emerit. Au participat aproximativ 70 de preoţi, seminarişti şi persoane consacrate. Din cauza restricţiilor, în catedrală au fost prezente doar familiile noilor diaconi. Liturghia a fost transmisă în direct de ERCIS Media şi a fost precedată de o ediţie specială.

Sfânta Liturghie s-a deschis cu procesiunea episcopilor, a profesorilor de la seminarii şi a candidaţilor la diaconat. În salutul său introductiv, PS Iosif Păuleţ s-a adresat celor din catedrală şi celor care urmăreau evenimentul prin mijloacele de comunicare moderne, pe un ton solemn: „Astăzi are loc un eveniment deosebit în catedrala noastră: 17 tineri vor primi diaconatul. Îi mulţumim lui Dumnezeu, mai întâi că ne-a dat-o pe Sfânta Fecioară Maria, neprihănit zămislită, dar şi pentru aceste vlăstare care sunt gata să-şi consacre viaţa în slujba lui Dumnezeu şi a Bisericii”.

Întreaga comunitate a seminariştilor de la Seminarul Mare al Diecezei de Iaşi a animat cântările de la această Sfântă Liturghie, dând o notă solemnă întregii celebrări.

După proclamarea evangheliei, Mons. Benone Farcaş, rectorul Seminarului din Iaşi, a citit numele celor 17 candidaţi, parohia de provenienţă şi numele diecezei în care urmează să slujească, iar aceştia au răspuns cu hotărâre: „Prezent”. Acest răspuns, foarte scurt, este, în fapt, un da pregătit de-a lungul anilor de studiu, cu multe rugăciuni şi clipe de discernământ, cu o crescândă convingere că vocaţia la preoţie, departe de a fi un accesoriu profesional, este un crez ce implică viaţa şi sufletul cu toate facultăţile lui.

În omilie, PS Iosif Păuleţ a scos în evidenţă figura eminentă a Mariei care este o icoană a sfinţeniei. În apariţiile ei la Lourdes, Doamna cerească îi destăinuie vizionarei Bernadeta identitatea ei, confirmând dogma care a fost definită cu privire la geneza existenţei ei, că ea a fost concepută fără pata păcatului strămoşesc: „Eu sunt Neprihănita Zămislire”. Maria este neprihănită pentru că, aşa cum spunea episcopul, „este plină de harul lui Dumnezeu”. Maria, înaintea îngerului, nu aduce obiecţii teologice, nici sociale, nici raţionaliste. Ea se încrede pur şi simplu în totalitate în Dumnezeu şi în planul său de mântuire a lumii, oferindu-se să colaboreze cu harul care i-a fost încredinţat.

Adresându-se candidaţilor la diaconat, PS Iosif le-a vorbit despre slujirea pentru care se angajează: de a fi mesagerii lui Dumnezeu în lume. Asemenea Mariei, au spus şi ei prezent: „este cuvântul cel mai nobil pe care o creatură îl poate spune lui Dumnezeu. Sunt prezent, poţi să contezi pe mine, Doamne!” Diaconii, a continuat păstorul diecezei, primesc două mari cărţi care încep cu litera B: Biblia şi Breviarul. Ei primesc Biblia, adică „asimilează, mănâncă” această carte, aşa încât viaţa lor să devină o evanghelie vie. Ei primesc şi Breviarul, prin care devin „maeştri ai rugăciunii” care se roagă pentru cei care nu sunt în Biserică, pentru cei care nu vor să se roage.

Preasfinţitul a ţinut să mulţumească familiilor în mijlocul cărora au învăţat să citească din Cartea Sfântă, au învăţat să se roage. A mulţumit părinţilor parohi care au transmit candidaţilor pasiunea pentru Cristos, căci „un preot fără pasiune pentru Cristos este zero!”; a mulţumit şi surorilor şi tuturor celor care au contribuit la maturizarea vocaţiei lor.

Întrebaţi fiind cu privire la disponibilitatea de a sluji Bisericii, de a împlini datoriile diaconilor spre binele poporului lui Dumnezeu, de a păstra misterul credinţei şi celibatul sacru, candidaţii au răspuns de fiecare dată: Vreau, dovedind în faţa comunităţii ecleziale că sunt conştienţi pe deplin de gravitatea şi caracterul definitiv al angajamentelor pe care le asumă odată cu intrarea în prima treaptă a preoţiei.

Îngenunchiaţi în faţa episcopului, aceştia au făcut promisiunea de ascultare şi respect. „Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine” au fost cuvintele pe care fiecare diacon le-a auzit personal din gura episcopului. Acestui moment i-a urmat Litania tuturor sfinţilor, timp în care candidaţii au stat prosternaţi la pământ. Acestui moment deosebit de emoţionant, în primul rând pentru cei hirotoniţi, dar şi pentru credincioşii prezenţi i-a urmat rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt. Apoi, noii diaconi şi-au îmbrăcat apoi veşmintele: stola şi dalmatica. Înaintea episcopului, aceştia au pus mâna pe evangheliar şi au auzit cuvintele: „Primeşte evanghelia lui Cristos al cărei crainic ai devenit. Ia aminte ca ceea ce citeşti să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ţie”.

Doi dintre noii diaconi au ajutat episcopul la oferirea darurilor, iar apoi, şi ceilalţi la distribuirea sfintei Împărtăşanii. De-acum înainte, ei îi asistă pe episcop şi pe preoţi la celebrările sacre, proclamă evanghelia şi rostesc, după caz, predica sau omilia.

PS Iosif Păuleţ, în cuvântul final i-a felicit pe noii diaconi, după ce a transmis ÎPS Aurel Percă urări la aniversarea consacrării episcopale, celui care „a fost mâna dreaptă” a PS Petru Gherghel în Dieceza de Iaşi pentru atâţia ani. A adresat un cuvânt de încurajare pentru seminarişti, îndemnându-i să fie statornici pe drumul vocaţiei.

„Mergeţi în toată lumea, predicaţi evanghelia la toată făptura!”, au fost cuvintele cântecului de final. Ele s-au auzit în prospeţimea lor mai ales de cei care au îmbrăţişat slujirea diaconală. Cuvintele Domnului se perpetuează peste veacuri, iar el devine viu în cei care, cu disponibilitate şi neînfricare, duc mai departe comoara evangheliei sale.

Pr. Cristian Diac

Sursa: http://ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=202012028

***

În ziua de 9 decembrie, frații diaconi franciscani conventuali au participat, împreună cu întreaga comunitate formativă a Institutului Teologic de la Roman, la celebrarea unei Sfinte Liturghii de mulțumire, urmată de o seartă fraternă împreună cu frații studenți. 

Dumnezeu să le binecuvânteze cu multă rodnicie slujirea diaconală!