Loading...
joi, 30 noiembrie 2023
OFMConv Romania

Hirotonire diaconală și începutul anului universitar 2023-2024

Miercuri, 4 octombrie 2023, în solemnitatea Sfântului Francisc din Assisi, în Capela Institutului Teologic Franciscan din Roman, fratele Narcis-Gabriel Crăciun a fost sfinţit diacon, prin impunerea mâinilor şi rugăciunea de consacrare a Excelenţei Sale Petru Sescu, episcop auxiliar de Iaşi. Cu acest prilej s-a celebrat şi hramul conventului care îl are ca patron spiritual pe Seraficul Părinte din Assisi. Totodată, cu acest prilej, s-a deschis și noul an universitar 2023-2024, care a fost precedat de un colocviu internațional, ce s-a desfășurat în ziua de 3 octombrie, intitulat: „Calea sinodalității: contribuția reflecției teologice a Magisteriului”.

Sfânta Liturghie solemnă din sărbătoarea sfântului Francisc din Assisi a fost prezidată de Excelenţa Sa Petru Sescu, episcop auxiliar de Iaşi, alături de el fiind pr. Damian Gheorghe Pătraşcu, ministrul provincial, şi numeroşi alţi preoţi. Capela înveşmântată în sărbătoare s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru numeroşii credincioşi care au venit să-l însoţească pe candidatul la diaconat, în acest moment important al vieţii.
Corul, dirijat de pr. Cristian Dumea, a animat întreaga celebrare, ajutând astfel la trăirea cu mai multă intensitate a sărbătorii.
După procesiunea de intrare şi ritualul introductiv, pr. Alexandru Olaru, guardianul conventului, i-a salutat pe toţi cei prezenţi: preoţi, persoane consacrate, credincioşi, autorităţile locale (reprezentate de domnul primar Leonard Achiriloaiei şi domnul consilier local Dragoş Toma) şi într-un mod special pe candidatul la diaconat, fr. Narcis Gabriel Crăciun.
După proclamarea Evangheliei a avut loc apelul candidatului la diaconat, făcut de pr. Virgil Blaj, rector formativ, la care acesta a răspuns hotărât: „Prezent!”
În cadrul predicii, Preasfinţitul Petru Sescu a vorbit despre actualitatea personalităţii Sfântului Francisc. Făcând referinţă la o serie de personalităţi ilustre ale istoriei, a evidenţiat impactul pe care Sărăcuţul din Assisi l-a avut asupra lor, şi-l are şi astăzi datorită simplităţii sale. Adresându-se candidatului la diaconat, l-a invitat să urmeze îndeaproape idealul şi modul de viaţă al acestui mare sfânt.
După predică a urmat ritualul hirotonirii diaconale. Candidatul, plin de credinţă, a promis episcopului şi superiorului legitim ascultare şi respect. Apoi, prosternat la pământ, a cerut împreună cu episcopul şi cu toţi credincioşii mijlocirea sfinţilor şi harul lui Dumnezeu, intonându-se Litania tuturor sfinţilor. A urmat impunerea mâinilor şi rostirea de către episcop a rugăciunii de consacrare, în sfârşit, îmbrăcarea veşmintelor diaconale şi încredinţarea Evangheliei. La finalul acestui ritual, noul diacon a urcat în prezbiteriu unde şi-a exercitat noua slujire pe parcursul Liturgiei Euharistice.
La finalul Sfintei Liturghii, pr. diacon Narcis a luat cuvântul şi a ţinut un cuvânt de mulţumire prin care a dorit să-şi manifeste recunoştinţa faţă de toţi aceia care au contribuit la creşterea şi formarea sa umană, spirituală şi intelectuală.
Îi dorim pr. diacon Narcis o slujire rodnică şi-l rugăm pe Dumnezeu să-i lumineze cu Duhul său pe toți profesorii și studenții în noul an universitar!
Mai multe imagini în linkurile:

Roman: Hirotonire diaconală


http://ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=202310018
https://www.facebook.com/seminarulmare/
Fr. Cezar Dămătăr, OFMConv.