Loading...
luni, 25 septembrie 2023
OFMConv Romania

Colindători în Betleemul franciscan

„Să-l iubim pe Pruncuşorul Isus din Betleem!”

 

În zilele de sâmbătă şi duminică, 14-15 decembrie 2019, începând cu ora 17:00, în capela Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, corul Ioculatores Domini, al fraţilor studenţi şi al fraţilor novici de la Noviciatul Franciscan din Prăjeşti, şi corul Fericita Veronica Antal al copiilor din Parohia Adormirea Maicii Domnului, din Nisiporeşti, au susţinut concertul tradiţional de Crăciun intitulat „Să-l iubim pe Pruncuşorul Isus din Betleem!” – inspiraţi fiind de îndemnul Sărăcuţului Părinte Francisc din Assisi atunci când a celebrat Naşterea Domnului în grota din Greccio, constituind astfel prima reprezentare vie a Betleemului.

Programul artistic al concertului a cuprins colinde şi cântece de Crăciun, de la piese medievale, care cântă frumuseţea şi sfinţenia misterului divin, până la cele tradiţionale din repertoriul național și internațional: totul a fost interpretat sub bagheta fratelui dirijor Iulian Țâmpu, acompaniamentul instrumental fiind susținut de fr. Petru Vârgă – la orgă, fr. Alexandru Diac – la chitară, fr. Ionuţ Cherecheş – la fluier, fr. Gabriel Mureşan – la flaut, fr. Claudiu Blaj şi fr. Mihai Dumea – la percuție și trianglu, fr. Emanuel Pița – la tamburină. Soliști vocali: Pr. diac. Mihai Cherecheș, fr. Narcis Laslău, fr. Narcis Crăciun şi fr. Cristian Iştoc. Repertoriul muzical a fost împletit cu alte momente artistice, şi anume: evocarea celebrării Crăciunului de către Sf. Părinte Francisc la Greccio (prin recitarea acestei istorisiri de către părintele rector, Marius Bîlha), urmată de recitarea artistică a poemului Cântecul creaturilor de către fr. Andrei Ciobanu; de asemenea fr. Cezar Dămătăr, prezentatorul concertului, într-una din intervenţiile sale a interpretat poezia E Crăciun (autor: Pr. Iosif Cadar) în care se prezintă într-o manieră poetică legătura dintre evenimentul mântuitor al Naşterii lui Isus la Betleem şi celebrarea sa în mod inedit divin de către Sf. Francisc în acea grotă din Greccio, în anul 1223.

În atmosfera  așteptării venirii Pruncului Isus, cu inimile pline de emoție, recunoștință şi afecţiune prietenească, concertul din ziua de sâmbătă, 14 decembrie, a fost dedicat în mod special copiilor și tinerilor din instituțiile și comunitățile unde frații desfășoară anul acesta activități de pastorație și voluntariat. Aceştia au răspuns cu multă generozitate invitaţiei fraţilor şi au venit într-un număr mare să ia parte la acest moment de comuniune. Cu inimile vibrând la unison, încălzite de voioşia colindelor şi de atmosfera plină de căldură sufletească şi de prietenie, cu toţii au reuşit să guste din bucuria Crăciunului adusă de Isus. La sfârşitul acestei prime seri de concert, părintele rector Marius-Petru Bîlha, chemându-i pe toţi copiii în jurul ieslei lui Isus, a exprimat cuvântul de preţuire şi dragoste faţă de ei, în numele tuturor fraţilor, apoi le-a explicat specificul ieslei tradiţionale de Crăciun din acest an, pe care fraţii au conceput-o într-un spirit misionar franciscan, inspiraţi fiind şi de poemul Cântecul creaturilor al seraficului Părinte Francisc. Pr. Marius i-a făcut pe copii să înţeleagă simbolistica şi mesajul presepiului evidenţiind faptul că Isus Cristos a venit pentru toţi oamenii de pe pământ, pentru ca noi să devenim, la rândul nostru, deschişi faţă de toţi semenii, fraţii noştri, să fim – de ce nu? – misionari ai bucuriei lui Isus. Pentru a ilustra artistic acest mesaj, pr. rector i-a invitat pe copii şi pe toţi ceilalţi să asculte cântecul în limba spaniolă Alma misionera, în interpretarea corului fraţilor.

Duminică, 15 decembrie, a avut loc a doua serată de concert, la care au participat toţi cei doritori, părinți, frați, surori, rude, prieteni, binefăcători; fraţii corişti, copiii şi întregul auditoriu au gustat frumuseţea de a fi uniţi în preamărirea lui Dumnezeu și a Pruncuşorului, în spiritul Sărăcuţului din Assisi.

La final, părintele rector a prezentat mai pe larg semnificaţiile şi simbolistica presepiului franciscan misionar realizat de către fraţi în capela Institutului. El este inspirat din spiritualitatea Sărăcuțului din Assisi, prezent printre personajele din iesle, şi ne invită să contemplăm umilința, gingășia și iubirea nemărginită a Pruncușorul din Betleem, să-L lăudăm cu toate creaturile sale pentru darul vieții și al mântuirii. Isus se situează în centrul mamei planete Pământ care-l preamărește pe Creator pentru marele dar al mântuirii, dar care îi prezintă cu durere și strigătul ei tăcut  care ne imploră să fim mai sensibili la problemele ecologice, să avem mai  mult respect și grijă față de „casa noastră comună”. Totul ne invită să fim parte activă în revoluția gingășiei și a bunătății, așa cum ne repetă, deseori, papa Francisc. Reprezentarea plastică a pământului, împreună cu pânzele colorate (alb, roșu, galben, verde, albastru) simbolizând continentele, ne amintește că Isus a venit pentru toți şi că vocația noastră este aceea de a fi discipoli misionari, chemați să ducem tuturor gingășia și îmbrățișarea plină de iubire și milostivire a lui Dumnezeu, împărtășind cu simplitate bucuria credinței. Pentru a exemplifica artistic acest lucru, fraţii au cântat, ca şi în seara precedentă, cântecul Alma misionera.

Apoi pr. Marius a exprimat un gând de mulţumire şi apreciere celor care s-au implicat în realizarea acestui concert, tuturor fraţilor studenţi şi preoţilor fraţi ai Provinciei care au întărit rândurile corului (Pr. Augustin Patraşcu, Pr. Vlad Bejan, Pr. Romică Pal, Pr. Iosif Cadar şi Pr. diac. Mihai Cherecheş), dar în mod cu totul special a mulţumit corului copiilor de la Nisiporeşti care au dat culoare şi frumuseţe acestor momente prin vocile lor îngereşti; nu în ultimul rând, părintele a adresat mulţumirea şi urările tradiţionale de sfintele sărbători tuturor celor prezenţi care îi fac de fiecare dată pe fraţi să simtă bucuria dăruirii şi a comuniunii. Mulţumirile şi urările au fost încununate de cântarea solemnă Mulţi ani trăiască.

Mulţumire fie lui Dumnezeu şi seraficului Părinte Francisc pentru aceste momente minunate şi sfinte care a dispus tuturor inimile întru trăirea marii bucurii a Naşterii Mântuitorului.

E Crăciun?!

Când sfânt fior de taină te cuprinde,
Şoapte cereşti prinzând din Betleem,
Pe-aripi de îngeri dragoastea-ţi aprinde!
Şi lasă-ţi ochiul să devină cer!…
Sub ochii tăi… chiar astăzi, e Crăciun!!!

Demult, dar… parc-acum, din zorii mântuirii
A izvorât în tină Lumina necreată!
Ca fruntea să ne-o `nalţe spre Cerul izbăvirii:
E Prunc Isus, născutul! din Maica Preacurată.
În faţa ta… chiar astăzi, e Crăciun!!!

Şuvoi de veacuri, evuri `negurate
Trecut-au… Dar uitarea nu a stins
Lumina ieslei: purpurie bate
Dinspre Calvar pe-altar de foc încins.
În tine bate astăzi?… E Crăciun???

Un foc nestins de rug aprins, profetic,
De noi Cristoşi jertfiţi consum-acum
Pe ai săi sfinţi: ei vălul cel himeric
Al lumii mincinoase îl leapădă drept scrum…
În lumea ta de astăzi… e Crăciun???…

Din toţi, un Christ, dar nu Nazarineanul,
A fost cel mai aprins de foc ceresc:
Seraficul Părinte assisianul
Re-nvie Betleemul îngeresc!
Re-nvie Betleemul: e Crăciun!!!

Curg suflete şi inimi… toţi aleargă!
Ah, oare Pruncul mai poate să se nască
La Greccio în iesle? Săracii pot să-l vadă?!…
Da, iată!… Ce minune îngerească!
Priveşte! Ce minune!… E Crăciun!!!

De pe altar Isus coboară-n iesle!
Francisc, în fericire, cu sfânt fior divin,
De-obrajii Lui şi inima şi buzele-şi lipeşte
Şi-l soarbe cu iubire şi strigă cristalin:

Priviţi!… Şi vă uimiţi!… Genunchii vă plecaţi
În faţa ieslei sfinte ce-i Cruce şi Altar!
Pe Pruncuşor iubiţi-l şi să trăiţi ca fraţi!
Şi vă hrăniţi fiinţa din acest dulce Dar!
Oh… dulce Dar… Isuse! – E Crăciun!!!

                                                                                                          [Pr. Iosif-Eduard Cadar]

***

Concert dedicat fraților, familiilor, rudelor, prietenilor, binefăcătorilor și tuturor oamenilor iubiți de Dumnezeu.

Publicată de Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan pe Marţi, 17 decembrie 2019

Concert dedicat îndeosebi persoanelor din realitățile unde frații își desfășoară activitățile de voluntariat și partorație.

Publicată de Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan pe Marţi, 17 decembrie 2019