Loading...
luni, 1 martie 2021
OFMConv Romania

Duminica XXIII-a A

DUMINICA A XXIII-A A

CORRECTIO FRATERNA

Suntem în Duminica a XXIII-a, din anul liturgic A, și medităm asupra textului din Mt 18,l15-20, cunoscut, în general, cu denumirea de correctio fraterna, text împărțit în trei: 18,15-17 = correctio fraterna propriuzisă, 18,18 = puterea comunității de a lega și dezlega; 18,19-20 = rugăciunea împreună în numele lui Isus.

Correctio fraterna este o acțiune necesară pentru orice comunitate creștină, dar pentru a putea fi eficace e nevoie de urmat pașii prescriși în Mt 18,15-17. Primul pas de făcut este încercarea fratelui de a-l recupera, de a-l câștiga pe fratele care a păcătuit împotriva sa. Aici avem de a face cu două aspecte diferite: 1) ofensa suferită trebuie iertată necondiționat; 2) păcatul nu poate fi iertat de fratele respectiv, căci păcatul are valoare transcendentală și poate fi iertat numai de Dumnezeu care acționează prin comunitatea instituită de Isus. În alte cuvinte, iertarea poate fi acordată doar de Dumnezeu, iar fratele care a văzut păcatul fratelui său nu poate face altceva decât să îl ajute pe fratele respectivă să își dea seama de situația în care se află. Dacă fratele ofensat reușește să îl convingă pe cel care păcătuiește că a păcătuit, l-a câștigat pe fratele păcătos. Deci, obiectivul principal nu este repararea ofensei față de fratele ofensat, ci câștigarea fratelui păcătos sau a celui care greșește.

Dacă fratele nu acceptă această correctio fraterna între patru ochi, al doilea pas constă în a lua alți doi sau trei frați pentru a-l ajuta pe fratele care păcătuiește. Această acțiune are rolul de a-i veni în ajutor celui care greșește prin alți frați care ar putea să se apropie mai bine de cel greșitor. În același timp are și valoare juridică, după textele din Lv 19,17; Dt 19,15, despre corectarea fraternă. Este vorba despre martori, în acest caz.

Dacă fratele greșitor ascultă și își revede situația, acțiunea corectării fraterne se oprește aici, dacă nu ascultă și nu vrea să își recunoască greșeala, păcatul, pasul următor este aducerea cazului în comunitate. Comunitatea este informată doar la urmă, nu la început. Această ordine este importantă dacă se vrea ca fratele păcătos să fie câștigat pentru comunitate. În cazul în care nu ascultă nici de comunitate, abia atunci să fie considerat ca un păgân și un vameș. Ce înseamnă? Înseamnă că fratele rămâne frate, dar nu mai poate face participa la adunările fraterne, pentru că a ales o altă stradă, tipică păgânilor și vameșilor. În acest caz i se lasă fratelui greșitor o portiță deschisă pentru a se întoarce.

Legarea și dezlegarea de care se vorbește în Mt 18,18 are de a face cu fratele greșitor, însă acțiunea care are efect și în ceruri nu se referă la o eventuală rupere veșnică de comunitate, deci de Dumnezeu. Această distincție se va face la sfârșitul veacurilor, nu de către comunitate, ci de către îngerii trimiși de Fiul (Mt 13,39.41). Capacitatea comunității de a lega și de a dezlega are de a face doar cu disciplina comunitară, valabilă și în cer, dar nu pentru veșnicie, ci pentru timpul acesta pământesc. Decretarea stării veșnice nu stă în puterea primită de comunitate, ci aparține îngerilor trimiși de Fiul, deoarece veșnicia se stabilește după criterii transcendentale, de care omul muritor sau comunitatea pământească nu sunt capabile.

Rugăciunea a doi sau trei adunați în numele lui Isus (Mt 18,19-20) este eficace dacă este spre binele comunității. Isus promite că rugăciunea celor adunați în numele său va fi ascultată de Tatăl, iar El, Fiul, va fi prezent în mijlocul comunității adunate în numele său. Când Isus este în mijlocul comunității, nu se dorește altceva decât recuperarea tuturor fraților pentru a fi împreună cu Isus. Când această acțiune nu se împlinește, din cauza refuzului categoric al fratelui greșitor, ceilalți membri ai comunității continuă să se roage împreună pentru toți frații, iar Isus îi mângâie cu prezența sa.

Lăudat să fie Isus Cristos!

O duminică binecuvântată!

Meditație plăcută!

Fr. Mihai Afrențoae, OFMConv.