Loading...
vineri, 22 octombrie 2021
OFMConv Romania

Duminica a XIV-a Anul A

DUMINICA A XIV-A ANUL A

 Suntem în Duminica a XIV-a, anul A și vrem să medităm asupra textului din Evanghelia după sfântul Matei 11,25-30, text compus din trei părți: 1) Preamărirea Tatălui din partea lui Isus; 1) relația dintre Tatăl și Fiul a cărei cunoaștere este ascunsă de cei înțelepți și învățați, dar este revelată celor mici; 3) invitația lui Isus de a merge la El și de a învăța de la El care este blând și smerit cu inima, găsind astfel odihnă pentru sufletele noastre.

1) „Te preamăresc pe tine, Tată, Domn al cerului și al pământului, căci ai ținut ascunse acestea de cei înțelepți și învățați și le-ai descoperit celor mici! Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta” (Mt 11,25-26). Suntem într-un context de refuz al lui Isus și a învățăturii sale din partea iudeilor. Cu toate acestea, o mică parte din ascultători primește învățătura lui Isus. Pentru aceștia Isus îl preamărește pe Tatăl. Ce frumos, Isus nu se oprește la partea negativă a situației, din cauza celor care nu primesc învățătura sa, ci se concentrează pe ceea ce este pozitiv, pe cei care sunt mici și neînsemnați, dar primesc învățătura sa.

2) „Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu-l cunoaște pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaște nimeni decât numai Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze” (Mt 11,27). Este vorba despre revelarea relației paterne-filiale dintre Tatăl și Fiul, revelare de care sunt făcuți părtași tocmai cei mici. De ce? Pentru că ei sunt asemenea copiilor care se încred în cele „revelate” de tatăl, de mama, de părinți. Odată „crescuți”, fiii neînțelepți nu mai acceptă învățătura părinților, considerând-o demodată, veche. Isus cere o atitudine de copii, adică o atitudine care se încrede în revelarea adusă de El. Este ADEVĂRUL revelat de Isus, declinat în relația dintre Tatăl și Fiul, de unde deducem relația divină, pe care cei învățați și pricepuți nu au voit să o accepte.

3) „Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă! Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt blând și umil cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre! Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este ușoară” (Mt 11,28-30). Isus ne invită la El pentru a găsi odihnă. Dar de ce erau osteniți și împovărați cei care îl ascultau? Povara despre care se vorbește este cea a unei învățături religioase îndepărtate de voința Tatălui, devenită apăsătoare din cauza impunerii multor adaosuri umane, tradiții ce nu au de a face cu voința originară a lui Dumnezeu. Isus a venit să purifice această învățătură, ducând-o la îndeplinire, adică la originea ei, așa cum a trăit-o El însuși în relația cu Tatăl. Tocmai de aceea întâmpină opoziție din partea celor înțelepți și învățați, căci era vorba despre adaosurile lor, de care se vedeau acum despuiați și lipsiți de puterea ce o exercitau asupra sufletelor. Isus vrea ca ascultătorii săi să devină protagoniști, adică să ia singuri jugul învățăturii lui Isus asupra lor și să își găsească singuri odihnă în această învățătură, deoarece este o învățătură după exemplul lui Isus însuși. „Învățați de la mine, căci sunt blând și smerit cu inima!”. Când a dat dovadă Isus de blândețe și de umilință? În toată viața sa. Aici amintesc doar două exemple: spălarea picioarelor apostolilor (In 13); intrarea triumfală în Ierusalim, călare pe un măgar (Mt 21,1-11; Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; In 12,12-16).

Cine îl urmează pe Isus și trăiește din învățătura sa găsește odihnă pentru suflet, deoarece învățătura lui Isus este ADEVĂRUL, iar sufletele noastre se odihnesc doar în ADEVĂR.

Lăudat să fie Isus Cristos!

Duminică binecuvântată!

Meditație plăcută!

Înregistrarea video poate fi accesată la adresa:

Fr. Mihai Afrențoae, OFMConv.