Loading...
luni, 1 martie 2021
OFMConv Romania

Duminica a XI-a A

DUMINICA A XI-A ANUL A

Suntem în Duminica a XI-a, anul A, și medităm asupra textului din Evanghelia după sfântul Matei 9,36–10,8. Anul liturgic A este dedicat sfântului Matei, deoarece în canonul biblic Evanghelia ce îi poartă numele a fost pusă pe primul loc.

Textul nostru relatează modul de predicare al lui Isus și mila ce l-a cuprins când a văzut mulțimile „istovite și părăsite, ca niște oi fără păstor” (9,36). Isus este Cel care vede necesitățile oamenilor și este cuprins de milă, o atitudine asemănătoare cu mama ce poartă copilul în sânul său și se îngrijește de cele necesare, pentru ca odrasla sa să se nască sănătoasă.

Isus este conștient că mesajul evanghelic are în sine o forță mântuitoare și e nevoie să ajungă la toată lumea, dar, în același timp, este convins că singur nu poate duce la îndeplinire proclamarea mesajului evanghelic, de aceea spune: „secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini, rugați-l așadar pe Domnul secerișului să trimită lucrători în secerișul său!” (9,37-38). Isus are nevoie de colaboratori, care să îi ducă mesajul mai departe, explicând din start că secerișul este al Domnului, nu al celor chemați să colaboreze la lucrarea de evanghelizare.

Dacă mai înainte era vorba de mulțimile ca niște oi fără păstor, acum Isus îi cheamă la sine doar pe cei Doisprezece Discipoli, pe care îi numește Apostoli și îi trimite doi câte doi în misiune, pentru a anunța că Împărăția lui Dumnezeu s-a făcut aproape, prin persoana însăși a lui Isus Cristos. Între cei Doisprezece, primul este Simon, numit Petru (9,2), adică piatră pe care Isus voia să își construiască Biserica sa (16,18). Dacă Petru este primul, Iuda Iscarioteanul este ultimul, cel care l-a trădat pe Isus. În enumerarea celor Doisprezece, evanghelistul Matei îi enumeră câte doi, deoarece Isus avea să îi trimită doi câte doi în misiune, pentru ca mesajul proclamat să aibă credibilitate. Între cei Doisprezece avem persoane total opuse cu viața lor până atunci. De exemplu, Matei, vameșul, lucra în slujba Romanilor, pe când Simon Cananeul sau zelotul făcea parte dintr-un grup de radicali ce îi ucideau pe cei care Matei, deoarece erau considerați dușmani ai națiunii și ai religiei. Învățătura este următoarea: în urmarea lui Isus devenim frați, pentru că avem aceeași misiune, proclamarea Evangheliei.

Discipolii sunt numiți Apostoli, adică trimiși să predice Evanghelia. În această misiune nu trebuie să se bazeze pe mijloace umane, ci doar pe puterea Evangheliei, al cărui cap este Cristos. În istoria Bisericii creștine, indiferent de confesiune, s-au format mai multe grupuri: cei care s-au stabilit în mănăstiri și cei care au rămas itineranți, așa cum a voit Isus când i-a trimis în misiune. Fie unii, fie ceilalți, sunt interogați astăzi de mandatul lui Isus: pe ce își bazează ei vocația și misiunea? Pe mijloace proprii sau pe mesajul evanghelic?

Lumea care îi primește pe Apostoli este chemată să colaboreze, ascultând de mesajul primit și rugându-se pentru ca Domnul să trimită lucrători în secerișul său.

Lăudat să fie Isus!

Duminică binecuvântată!

Meditație plăcută!

Fr. Mihai Afrențoae, OFMConv.

Înregistrarea video se poate vedea la adresa: