Loading...
joi, 30 noiembrie 2023
OFMConv Romania

Discipoli misionari, botezați și trimiși

Comunitatea formativă a Institutului Teologic Franciscan din Roman a dorit să trăiască cu angajare, în sintonie cu întreaga Biserică, Luna Misionară Extraordinară intitulată „Botezați și trimiși – Biserica lui Cristos în misiune în lume”, propusă de către Papa Francisc. În acest scop, părinții formatori împreună cu frații studenți au organizat şi au trăit pe tot parcursul acestei luni o serie de evenimente şi experiențe cu totul speciale şi constructive, de natură să îi ajute să cunoască mai mult situația reală a misiunilor Bisericii în lume, respectiv în Ordinul nostru, şi să îi sensibilizeze tot mai mult întru deschiderea lor spre perspective misionare de viață şi întru susţinerea spirituală şi materială a misionarilor. Toate aceste inițiative au avut un caracter public, fiind deschise şi pentru credincioșii şi persoanele consacrate care au voit să participe. Pe tot timpul lunii octombrie, fraţii s-au străduit să alimenteze un climat spiritual de rugăciune şi reflecţie asupra vieţii şi exigenţelor misionare ale Bisericii; Sf. Rozariu a fost făcut mereu cu această intenție, în cadrul adorațiilor euharistice fraţii s-au rugat pentru misiuni, în predici şi în cadrul reculegerilor comunitare s-a pus accentul pe tematica misiunilor, meditând şi asupra mesajului Sfântului Părinte cu privire la aceasta. Ofertele din cutia carității din capela Institutului au fost destinate pentru misiuni.

Prima oportunitate de a cunoaşte ceva din viaţa şi activitatea unui misionar astăzi a fost dată de întâlnirea cu Preasfințitul Anibal Saldaña Santamaría, episcop în prelatura misionară Bocas del Toro (Panama), care i-a vizitat pe fraţi împreună cu părintele misionar Bartolomeu Blaj, din Dieceza de Iaşi, în seara zilei de 29 septembrie. Aceştia s-au rugat împreună cu fraţii şi le-au împărtăşit câteva experienţe din viaţa şi munca lor de acolo: Preasfinţitul a prezentat situaţia Bisericii din Panama, extrem de săracă în preoţi şi vocaţii, iar Pr. Bartolomeu a dat o frumoasă şi captivantă mărturie misionară.

O a doua oportunitate de acest fel a constituit-o ziua de formare misionară, din data de 10 octombrie, în care fraţii au putut asculta o altă mărturie misionară, aceea a pr. Emilian Dumea, frate şi preot franciscan conventual al Provinciei noastre, misionar de peste 6 ani în Chile. Pr. Emilian i-a edificat pe fraţi prin mărturia sa plină de simplitate şi de voioşie, mărturisind că această bogată şi intensă experienţă de apostolat misionar îl face să se simtă mai împlinit şi „mai complet” în identitatea şi viaţa sa de preot, să îşi păstreze un entuziasm mereu proaspăt şi să înţeleagă marele rol al preotului şi marea valoare a preoţiei, în condiţiile în care acolo sunt foarte puţini preoţi iar lumea este însetată de Dumnezeu. A doua parte a acestei zile de formare a fost destinată celebrării comunitare a unei veghi de rugăciune misionară, în capela Institutului, prezidată de părintele rector, Marius Bîlha, în cadrul căreia fraților studenți au primit mandatul pastoral pentru anul formativ 2019-2020, amintind data botezului și cu indicarea locului de pastoraţie şi voluntariat. La acest moment de rugăciune au participat şi unii reprezentanți din instituțiile de voluntariat unde fraţii vor merge în acest an.

Alte momente spirituale, de meditaţie şi rugăciune pentru misiunile Bisericii din întreaga lume, au fost rugăciunea comunitară a Rozariului misionar, în ziua de duminică, 6 octombrie, precum şi ora de adoraţie şi rugăciune misionară din seara zilei de joi, 17 octombrie, prezidate de părintele vicerector, Iosif Cadar, la care au participat tineri din parohiile Hălăuceşti și Buruieneşti, însoțiți de părinții vicari, precum și alți tineri de la Schineni. Încununarea acestor celebrări, cu atenţie specială asupra misiunii Bisericii în lume, a constituit-o celebrarea Sfintei Liturghii solemne concelebrate, din ziua de duminică, 20 octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Misiunilor, la ora 10.30, în capela Institutului. Aceasta a fost prezidată de pr. Marius Bîlha, care, atât prin cuvântul său de învăţătură, cât şi prin gesturile liturgice semnificative (ritualul stropirii cu apă sfinţită, reînnoirea făgăduinţelor de la Sf. Botez, invitarea copiilor prezenţi de a veni aproape de altar şi de a merge apoi la credincioşi pentru gestul dăruirii păcii) i-a ajutat pe toţi să trăiască această celebrare sfântă cu o inimă misionară, conform dorinţei Papei Francisc ca în fiecare credincios să se retrezească convingerea că Isus Cristos este răspunsul la toate necesitățile cele mai profunde și adevărate, cu toții fiind creați pentru ceea ce ne propune Evanghelia: prietenia cu Isus și iubirea fraternă (Cf. EG 265).

La acest evantai de momente înălţătoare, în ziua de joi, 24 octombrie, s-a adăugat şi o serată culturală organizată de Academia Petru Tocănel, din cadrul Institutului, şi găzduită la Hotel Roman. Conferenţiar şi animator al acestei serate a fost pr. Marius Bîlha, traducătorul oficial al Papei Francisc pe durata vizitei Sanctității Sale în România, ajutat fiind de Pr. Maximilian Pal OFMConv., în rolul de moderator, şi de un grup de fraţi care au interpretat două piese muzicale vocal-instrumentale. În conferinţa sa, intitulată „Revoluția gingășiei și misiunea”, pr. Marius a reînviat în inima şi mintea auditorilor mesajele şi gesturile pline de gingăşie şi nobleţe sufletească ale Papei Francisc, cu ocazia vizitei Sanctităţii Sale în ţara noastră, legându-le de mesajul misionar al Sf. Părinte şi exemplificându-le, la nivel spiritual-artistic, printr-o meditaţie ilustrată asupra icoanei Maicii Domnului Mângâietoarea, din Vladimir, pe care părintele a numit-o, pe bună dreptate, Maica gingășiei.

Pe lângă evenimentele organizate şi trăite în propria casă, comunitatea a răspuns pozitiv la iniţiativa organizării şi desfăşurării pelerinajului diecezan al persoanelor consacrate, care anul acesta a fost găzduit de fraţii franciscani capucini de la Sanctuarul Fericitul Ieremia, din Onești, duminică, 27 octombrie. La acest pelerinaj a participat şi un grup de fraţi ai comunităţii formative, împreună cu părintele rector, Marius Bîlha. Acesta a fost un bun prilej de rugăciune comună şi de meditaţie asupra tematicii lansate de părintele conferenţiar Ciprian Vacaru OFMCap. în conferinţa cu titlul: „Liturgia orelor și ora liturgiei în viața consacrată”, conştientizând mai bine rolul rugăciunii care trebuie să ritmeze viaţa celui consacrat Domnului, atât la nivel comunitar, prin recitarea Oficiului Divin, cât şi la nivel personal, prin disponibilitatea de a sacrifica timp pentru Domnul, ceea ce face ca persoana consacrată să aibă, apoi, o mai mare disponibilitate pentru a-i sluji pe ceilalți.

Mulţumim din toată inima lui Dumnezeu şi Sfântului Părinte Papa Francisc pentru tot ceea ce am trăit şi am înţeles în această Lună Misionară Extraordinară şi cerem harul de a avea o „inimă misionară”.

 

[Pr. Iosif-Eduard Cadar]

***

OCTOMBRIE 2019: LUNA MISIONARĂ EXTRAORDINARĂ LA INSTITUTUL FRANCISCAN DIN ROMAN

Publicată de Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan pe Marţi, 5 noiembrie 2019