Loading...
sâmbătă, 6 martie 2021
OFMConv Romania

Corp didactic și de cercetare ITRCF

 

CORP DIDACTIC ȘI DE CERCETARE FACULTATEA DE TEOLOGIE PASTORALĂ

 

CADRE DIDACTICE TITULARE

 

Prof. univ. dr. pr. PAL MAXIMILIAN, OFMConv.

Drept canonic și civil

Dr. Drept canonic şi civil (Lateranum, Roma 2002)

Mast. Drept canonic și civil (Lateranum, Roma 1995)

Licență în Drept canonic și civil (Lateranum, Roma 1994)

 

Prof. univ. dr. pr. BISOC IOSIF, OFMConv.

Teologie

Dr. Teologie (Univ. Bucureşti 2004)

Mast. Cristologie (Seraphicum, Roma 1998)

Licență în Teologie (S. Bonaventura, Seraphicum, Roma 1996)

 

Conf. univ. dr. pr. ACATRINEI ŞTEFAN, OFMConv.

Spiritualitate franciscană și Omiletică

Dr. Teologie (Univ. Bucureşti 2004)

Mast. Spiritualitate franciscană (Seraphicum, Roma 1998)

Mast. Spiritualitate (Univ. Gregoriana, Roma 2012)

Licență în Teologie (S. Bonaventura, Seraphicum, Roma 1996)

 

Conf. univ. dr. pr. PĂTRAŞCU DAMIAN-GHEORGHE, OFMConv.

Patrologie şi Filozofie

Dr. Filozofie (UAIC, Iaşi 2008)

Mast. Patrologie (Augustinianum, Roma 2000)

Licență în Teologie (Istituto Teologico, Padova 1998)

 

Lect. univ. dr. pr. GAL MIHAI, OFMConv.

Teologie dogmatică

Dr. Teologie-Cristologie (S. Bonaventura, Seraphicum, Roma 2003)

Mast. Teologie-Cristologie (S. Bonaventura, Seraphicum, Roma 1998)

Licență în Teologie (S. Bonaventura, Seraphicum, Roma 1996)

 

Lect. univ. dr. pr. MISARIU IULIAN, OFMConv.

Teologie dogmatică

Dr. Teologie (Univ. București 2003)

Mast. Teologie-Cristologie (S. Bonaventura, Seraphicum, Roma 1998)

Licență în Teologie (Inst. Teolog. Padova 1996)

 

Lect. univ. dr. pr. AFRENŢOAE MIHAI, OFMConv.

Sfânta Scriptură și limbi biblice

Dr. Teologie biblică (Univ. Gregoriana, Roma 2014)

Mast. Științe biblice (PIB, Roma 2003)

Licență în Teologie (S. Bonaventura, Seraphicum, Roma 1999)

Modul psihopedagogie I-II (Univ. Dunărea de Jos, Galați 2018)

 

Lect. univ. dr. pr. DUMA BERNADIN, OFMConv.

Teologie morală și Filozofie

Dr. Teologie Morală (Univ. Lateran, Alfonsianum, Roma 2008)

Dr. Filozofie (UAIC, Iaşi 2015)

Mast. Teologie Morală  (Univ. Lateran, Alfonsianum, Roma 2004)

Licență în Teologie (Inst. Greco-Catolic, Oradea 2000)

 

Lect. univ. dr. pr. DIACU SEBASTIAN, OFMConv.

Istorie

Dr. Istorie (Univ. Bucureşti 2007)

Licență în Istorie (Univ. București 2002)

Licență în Teologie (S. Bonaventura, Seraphicum, Roma 1997)

 

Asist. univ. dr. pr. BEJAN EUSEBIO, OFMConv.

Teologie

Dr. Magister Teologie (Univ. Viena 2008)

 

Asist. univ. dr. pr. BALAȘCĂ BOGDAN-EMILIAN, OFMConv.

Teologie sacramentală și pastorală

Dr. Teologie (Univ. București 2013)

Mast. Psihologie (Univ. ecologică București 2010)

Licență în Teologie (Univ. București 2005)

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE 

DUMEA CRISTIAN, OFMConv.

Muzica Sacră

Dr. Muzică (Cotutelă: G. Enescu, Iaşi 2013 – S. Cecilia, Roma 2014)

Mast. Muzică (S. Cecilia, Roma 2008)

Licență în Teologie (Univ. Lateran, Roma 2002)

 

FARCAȘ LUCIAN

Teologie Morală

Dr. Teologie (Univ. Bochum, Germania 2002).

Licență în Teologie (ITRC, Iași 1992)

 

IACOBUȚ DANIEL

Liturgie

Dr. Liturgie (Inst. Sf. Anselm, Roma 2012)

Master în Teologie liturgică (Inst. Sf. Anselm, Roma 2006)

Licență în Teologie ( Univ. Lateran, Roma 2003)

 

PĂULEȚ LUCIAN

Liturgie

Dr. Teologie dogmatică (STD, SUA 2014)

Mast. Teologie dogmatică (CUA, USA 2003)

Licență în Teologie (ITRC, Iași 1995)

 

POPOVICI  MIHĂIŢĂ

Teologie și spiritualitate ortodoxă

Dr. Teologie (Univ. București 2010)

Licență în Teologie (Univ. Bucureşti 1982)