Loading...
vineri, 26 februarie 2021
OFMConv Romania

Pax et Unitas

Centrul de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios

„Pax et unitas”

blog: http://paxunitas.blogspot.ro/

Președinte: Pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc

Membri coordonatori
Pr. conf. univ. dr. Damian Pătrașcu, OFMConv.
Pr. conf. univ. dr. Iulian Faraoanu
Pr. prof. Paul Budău, preot romano-catolic;
Sr. Felicia Ghiorghieş, OA;
Pr. Gianfranco Maronese, SVD;
Pr. drd. Mihăiţă Popovici, preot ortodox;
Prof. drd. Mariana Purţuc, laică romano-catolică;
Pr. dr. Tadeusz Rostworowschi, SJ;
Pr. dr. Petre Semen, preot ortodox

Centrul de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios Pax et unitas va coopta pentru o buna o desfăşurare a menirii sale personalităţi din domeniul religios, social şi academic, cât şi tineri din toate sferele societăţii. Un aport deosebit îl au studenţii din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, precum şi fraţii franciscani ai Ordinului Fraţilor Minori Conventuali sau ai Provinciei „Sfântul Iosif” din România.

Încă de la înființarea lui, Centrul a intrat să facă parte și din Centro Francescano Internazionale per il Dialogo, o instituție creată de Guvernul Central al Ordinului Fraților Minori Conventuali, cu sediul la Roma.

Membri de onoare:
E.S. dr. Ioan Robu, Arhiepiscop de Bucureşti;
E.S. Mons. Petru Gherghel, Episcop de Iaşi;
E.S. Mons. Aurel Percă, Episcop auxiliar de Iaşi;
E.S. Mons. dr. Cornel Damian, Episcop auxiliar de Bucureşti;
E.S. Mons. Anton Coşa, Episcop de Chişinău, Republica Moldova;
E.S. Mons. Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla;
E.S. Mons. dr. Ioachim Băcăoanul, Arhiereu al episcopiei ortodoxe de Roman;
Pr. Marco Tasca, Ministrul general al Ordinului Fraţilor Minori Conventuali;
Pr. Petrișor Teofil, Ministrul provincial al Provinciei „Sfântul Iosif” a Ordinului Fraţilor Minori Conventuali;
Pr. Isidor Mărtincă;
Pr. Juan Miguel Vincente, Profesor Facultatea Pontificală „Sfântul Bonaventura” – Roma, Italia;
Pr. Jobe Abbass, profesor la Institutul Oriental din Roma, Italia.
Pr. prof. Paul Budău, preot romano-catolic;
Sr. Felicia Ghiorghieş, OA;
Pr. Gianfranco Maronese, SVD;
Pr. drd. Mihăiţă Popovici, preot ortodox;
Prof. drd. Mariana Purţuc, laică romano-catolică;
Pr. dr. Tadeusz Rostworowschi, SJ;
Pr. dr. Petre Semen, preot ortodox.

Membri corespondenţi:

Toţi aceia care vor trimite corespondenţe la acest centru cu tematică ecumenică şi interreligioasă.

Membri simpatizanţi:
Toţi aceia care doresc ca pacea şi înţelegerea să domnească pe pământ şi în conştiinţele oamenilor şi de asemenea, aceia care doresc să împărtăşească finalităţile acestui centru.

Centrul de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios „Pax et unitas” a fost fondat din necesitatea imperativă a timpului nostru de cunoaştere şi aprofundare a raporturilor existente între oameni, între creştini şi între religii şi al necesităţii cunoaşterii menirii omului pe acest pământ, în spiritul Franciscan, al păcii, unităţii şi înţelegerii: această stare de spirit a fost definită de papa Ioan Paul al II-lea, la întâlnirea istorică a tuturor religiilor din 27 octombrie 1986, „Spiritul din Assisi”.
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman nu a rămas indiferent la această mişcare caracteristică, Bisericii, gândirii franciscane şi româneşti şi, drept urmare, în ziua de 31.03.2003, în cadrul sesiunii ordinare a Senatului Institutului, a decis înfiinţarea Centrului de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interrreligios Pax et unitas, care să aducă şi în ţinuturile româneşti spiritul de pace şi înţelegere al „Sărăcuţului din Assisi”.
Principiile de bază pe care se axează acest Centru sunt următoarele:
– împărtăşirea mesajului armoniei universale al sfântului Francisc de Assisi tuturor oamenilor de bunăvoinţă;
– promovarea dialogului ecumenic şi interreligios;
– respectarea conştiinţei religioase a tuturor membrilor;
– promovarea cercetării de performanţă şi a cunoaşterii tuturor manifestărilor religioase.

Activităţi şi direcţii de cercetare

Centrul de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios Pax et unitas are un caracter de cunoaştere şi promovare a legăturilor dintre toţi oamenii, în spiritul păcii, colaborării şi înţelegerii universale; de aceea, atât colectivul de cercetători, cât şi cercetătorii individuali, şi- au îndreptat atenţia către aspectele importante ale societăţi noastre româneşti şi internaţionale. În special se vor orienta către următoarele direcţii:
– menţinerea unui climat de armonie şi înţelegere între confesiunile creştine şi religii, în spiritului sfântului Francisc de Assisi;
– integrarea religiei în societatea actuală;
– cunoaşterea şi aprofundarea „Spiritului din Assisi” în România;
– desfăşurarea de activităţi pastorale ecumenice şi interreligioase;
– susţinerea de întâlniri, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, referate, recenzii cu specific ecumenic şi interreligios;
– studii aprofundate asupra temelor actuale ale societăţii româneşti şi internaţionale;
– orice manifestare care ajută la dezvoltarea cunoaşterii şi aproprierii dintre oamenii.