Loading...
joi, 18 august 2022
OFMConv Romania

Pax et Unitas

Centrul de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios

 

 

Președinte:  Pr. dr. Eusebio BEJAN, OFMConv.

Membri coordonatori:

Pr. dr. Silvestru BEJAN, OFMConv., Facultatea Pontificală „Sfântul Bonaventura” – Roma, Italia;

Pr. prof. univ. dr. Iosif BISOC, OFMConv., Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul Oradea;

Pr. prof. Paul BUDĂU, paroh, Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași;

Pr. prof. univ. dr. Iulian FARAOANU, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași;

Sr. Felicia GHIORGHIEŞ, OA, Superioară generală a surorilor Oblate Asumpționiste;

Dr. Guido GUASTALLA, Director Editura ebraică Salomone Belforte & C;

Prof. Ferdinand HAMMERMÜLLER;

Antti KRUUS, pastor luteran;

Dott.ssa Monica LEONETTI CUZZOCREA, jurnalist;

Pr. Gianfranco MARONESE, SVD;

Pr. dr. Jerzy NOREL, OFMConv., Director al Centrului Franciscan Internațional și de Dialog;

Pr. dr. Mihăiţă POPOVICI, cadru didactic asociat la ITRCF din Roman;

Pr. prof. univ. dr. Petre SEMEN, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași.

Centrul de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios Pax et unitas va coopta pentru o bună  desfăşurare a menirii sale, personalităţi din domeniul religios, social şi academic, cât şi tineri din toate sferele societăţii. Un aport deosebit îl au studenţii din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, precum şi fraţii franciscani ai Ordinului Fraţilor Minori Conventuali sau ai Provinciei „Sfântul Iosif, soțul Preasfintei Fecioare Maria” din România.

Încă de la înființare, Centrul a intrat să facă parte și din Centro Francescano Internazionale per il Dialogo, o instituție creată de Guvernul Central al Ordinului Fraților Minori Conventuali, cu sediul la Assisi.

Membri de onoare:

Pr. Carlos Alberto TROVARELLI, Ministrul general al Ordinului Fraţilor Minori Conventuali;

I.P.S. Aurel PERCĂ, Arhiepiscop Mitropolit de București;

I.P.S. dr. Ioan ROBU, Arhiepiscop Mitropolit emerit de Bucureşti;

P.S. dr. Cornel DAMIAN, Episcop auxiliar de Bucureşti;

P.S. Iosif PĂULEȚ, Episcop de Iași;

P.S. Petru GHERGHEL, Episcop emerit de Iași;

P.S. Anton COŞA, Episcop de Chişinău, Republica Moldova;

I.P.S. Ioachim GIOSANU, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului;

Pr. conf. univ. dr. Damian Gheorghe PĂTRAȘCU, OFMConv., Ministrul provincial, Provincia „Sfântul Iosif, soțul Preasfintei Fecioarei Maria” din România;

Pr. Leon BUDĂU, OFMCap., Custode, Custodia „Fericitul Ieremia Valahul” din România;

Pr. prof. univ. dr. Jobe ABBASS, OFMConv., Universitatea „Saint Paul” din Ottawa – Canada;

Pr. prof. univ. dr. Isidor MĂRTINCĂ, Universitatea București;

Pr. prof. Juan Miguel VINCENTE, OFMConv., Facultatea Pontificală „Sfântul Bonaventura” – Roma, Italia.

 Membri corespondenţi:

Toţi aceia care vor trimite corespondenţe la acest Centru cu tematică ecumenică şi interreligioasă.

Membri simpatizanţi:

Toţi aceia care doresc ca pacea şi înţelegerea să domnească pe pământ şi în conştiinţele oamenilor şi de asemenea, aceia care doresc să împărtăşească finalităţile acestui Centru.

Centrul de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios Pax et unitas a fost fondat din necesitatea imperativă a timpului nostru de cunoaştere şi aprofundare a raporturilor existente între oameni, între creştini şi între religii şi al necesităţii cunoaşterii menirii omului pe acest pământ, în spiritul Franciscan, al păcii, unităţii şi înţelegerii: această stare de spirit a fost definită de Papa Ioan Paul al II-lea, la întâlnirea istorică a tuturor religiilor din 27 octombrie 1986, „Spiritul din Assisi”.

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman nu a rămas indiferent la această mişcare caracteristică, Bisericii, gândirii franciscane şi româneşti şi, drept urmare, în ziua de 31 martie 2003, în cadrul sesiunii ordinare a Senatului Institutului, a decis înfiinţarea Centrului de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios Pax et unitas, care să aducă şi în ţinuturile româneşti spiritul de pace şi înţelegere al „Sărăcuţului din Assisi”.

Principiile de bază pe care se axează acest Centru sunt următoarele:

 • împărtăşirea mesajului armoniei universale a sfântului Francisc de Assisi tuturor oamenilor de bunăvoinţă;
 • promovarea dialogului ecumenic şi interreligios;
 • respectarea conştiinţei religioase a tuturor membrilor;
 • promovarea cercetării de performanţă şi a cunoaşterii tuturor manifestărilor religioase.

Activităţi şi direcţii de cercetare:

Centrul de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios Pax et unitas are un caracter de cunoaştere şi promovare a legăturilor dintre toţi oamenii, în spiritul păcii, colaborării şi înţelegerii universale; de aceea, atât colectivul de cercetători, cât şi cercetătorii individuali, şi-au îndreptat atenţia către aspectele importante ale societăţii noastre româneşti şi internaţionale. În special se vor orienta către următoarele direcţii:

 • menţinerea unui climat de armonie şi înţelegere între confesiunile creştine şi religii, în spiritul sfântului Francisc de Assisi;
 • integrarea religiei în societatea actuală;
 • cunoaşterea şi aprofundarea „Spiritului din Assisi” în România;
 • desfăşurarea de activităţi pastorale ecumenice şi interreligioase;
 • susţinerea de întâlniri, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, referate, recenzii cu specific ecumenic şi interreligios;
 • studii aprofundate asupra temelor actuale ale societăţii româneşti şi internaţionale;
 • orice manifestare care ajută la dezvoltarea cunoaşterii și aproprierii dintre oamenii.

Contact:

Centrul de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios Pax et unitas la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, Str. Ștefan cel Mare Nr. 268/B, jud. Neamț, RO 611040

blog: http://paxunitas.blogspot.ro

Telefon/Fax: 0040-233-731-002

E-mail: paxetunitas@itrcf.ro