Loading...
marţi, 11 mai 2021
OFMConv Romania

Studii religioase

 
Centrul de studii religioase
„Sfântul Anton de Padova

Centrul de studii religioase „Sfântul Anton de Padova” a fost înfiinţat de Senatul Institutului Teologic Franciscan din Municipiul Roman (Str. Ştefan cel Mare, nr. 268B, Cod poştal 611040) în luna aprilie a anului 2000, ca instituţie care îi aparţine acestuia şi care este dedicată cercetării ştiinţifice specializate în domeniul ştiinţelor biblice, al teologiei dogmatice, morale şi spirituale,
precum şi în domeniul filozofiei şi al istoriei.

Obiectivul acestui centru de studii este promovarea pe plan naţional şi internaţional a culturii creştine, iar prin aceasta, promovarea realizării depline a persoanei umane din perspectiva dimensiunii transcendente a constituţiei sale ontologice şi în conformitate cu aspiraţiile sale profunde, aşa cum sunt ilustrate de Dumnezeu în revelaţia biblică şi de către Magisterul Bisericii Catolice. Realizarea obiectivului menţionat are loc prin intermediul revistei acestui centru de studii, înfiinţată în luna noiembrie a anului 2002 de către senatul mai sus amintit şi intitulată „Lumen fidei”. Revista este publicată anual şi prezintă cititorilor rezultatele cercetărilor ştiinţifice a membrilor Centrului.

Ca activitate deosebită a acestui centru de studii şi a revistei „Lumen fidei” în cadrul anului universitar 2005-2006 trebuie menţionată instaurarea unor relaţii de colaborare pe linie de cercetare ştiinţifică în domeniul filozofiei, al teologie şi al dreptului bisericesc şi civil, cu profesori şi studenţi din cadrul Universităţii Pontificale „Urbaniana” şi al Facultăţii Pontificale „Sfântul Bonaventura”, ambele din Roma (Italia). Această relaţie se concretizează în articole şi traduceri publicate în revista „Lumen fidei” 3 (2005).