Loading...
miercuri, 18 mai 2022
OFMConv Romania

Cadru normativ

Legislație

 • HG 97-1992 Înființare ITRCF – aici
 • Legea educației naționale nr. 1/2011aici
 • Constituția Apostolică Veritatis gaudiumaici
 • H.G. 433-2022 Nomenclator programe licență anul univ. 2022-2023 – aici
 • H.G. 1.218 din 1 octombrie 2008 privind recunoașterea Codului de Drept Canonicaici
 • Ordin 3.102 din 8 februarie 2022 – aici
 • Ordin 3.106 din 9 februarie 2022 – aici
 • Protocol cu privire la organizarea învățământului universitar teologic catolicaici

         Carta Institutuluiaici

         Codul de Etică și Deontologie – aici

Regulamente

 • Regulament cu privire la evaluarea și asigurarea calității procesului de învățământaici
 • Regulament de ordine interioarăaici
 • Regulament privind auditul intern aici
 • Regulament privind activitatea profesională a studențiloraici
 • Regulament elaborare programe de studii – aici
 • Regulament organizarea activităților didacticeaici
 • Regulament de organizare a examenului de finalizare a studiilor aici
 • Regulament privind evaluarea și notarea studenților aici
 • Regulament privind recunoașterea studiiloraici
 • Regulament credite transferabileaici
 • Regulament burse de studiuaici
 • Regulament activitate financiarăaici
 • Regulament Bibliotecă – aici

Metodologii

 • Metodologia pentru scoaterea posturilor la concursaici
 • Metodologia de stabilire a sarcinilor didactice și de cercetare științificăaici
 • Metodologia de evaluare a cadrelor didacticeaici

Norme

 • Norme generale pentru redactarea lucrărilor științifice – aici