Loading...
joi, 30 noiembrie 2023
OFMConv Romania

Patrimoniu

patrimoniul bibliotecii

Patrimoniul – Bibliotecii

Biblioteca Institutului Teologic Franciscan din Roman a ajuns la un volum de carte de aproximativ 64.000 de volume. Dintre acestea un număr de 38.000 este reprezentat de donaţia Pr. Prof. Dr. Petru Tocănel, care în urma celor petrecute în ţară în 1948, şi-a luat angajamentul să refacă bibliotecile pierdute. De o importanţă deosebită este şi donaţia Pr. Ludovico Bertazzo  din Padova care a donat peste 1.000 de volume de mare importanţă.

Stocul majoritar de volume este centrat asupra tematicilor de ordin spiritual, teologic şi filosofic, dar avem şi o bună parte din fondul de carte care se referă la tematicile de drept, istorie şi literatura. Circa 80% din cărţi sunt în limbile italiană şi franceză, un 10%  în limba latină, 7%  în limba română, iar restul de 3% în alte limbi. Se încearcă completarea fondului de carte prin noi achiziţii şi se colaborează cu biblioteca Santa Croce din Padova, a Curiei Generale din Roma şi cea de la Facultatea Pontificală „San Bonaventura-Seraphicum” din Roma, de la care am primit ultimele donaţii. Multe cărţi vin de la persoane binevoitoare care donează Institutului bibliotecile lor personale.

În ceea ce priveşte valoarea şi preţiozitatea volumelor existente în bibliotecă, ne-am putea face o idee considerând categoria din care fac parte. De exemplu, din fondul de carte veche (mai exact din perioada 1500 – 1800) dispunem de aproximativ:

patrimoniul bibliotecii

Patrimoniul – Bibliotecii 2

→ 1 volume între 1500-1600;

→ 85 volume între 1600-1700;

→ 145 volume între 1700-1800

→ 5 volume între 1800-1830;

→ peste 300 de volume între 1830-1900

→ restul fiind după această dată.

Multe cărţi sunt în primă ediţie, iar unele posedă semnătura autografă a autorului. Biblioteca se mai află încă în regim de „şantier”. Astfel, din cele circa 50.000 de volume existente, peste 45.000 au fost deja înregistrate, iar dintre acestea aproape 30.000 sunt clasificate şi fişate. Clasificarea se face în baza sistemului de Clasificare Zecimală Universală şi fiecare volum de carte în parte deţine mai multe fişe, atât tematice cât şi alfabetice. Se lucrează deja la computerizarea bibliotecii folosind programul de informatizare Tinlib, cu licenţă proprie, achiziţionat şi instalat de către compania IME România.

Astfel Biblioteca va putea fi pusă la dispoziţia publicului universitar, atât în reţeaua virtuală (WEB) cât şi efectiv, spre consultarea directă.

Site: http://bibliotecapetrutocanel.ro/