Loading...
joi, 18 iulie 2024
OFMConv Romania

Studii universitare de licență

ADMITERE 2022

Facultatea de Teologie Pastorală din cadrul Institutului Teologic Roman-Catolic Franciscan din Roman anunță că în perioada 18-23 iulie 2022 va avea loc prima sesiune de admitere pentru anul academic 2022-2023. Se pot înscrie cei care au Diploma de Bacalaureat, respectiv Diploma de Licență și doresc să-și continue formarea intelectuală, umană și spirituală în cadrul Institutului nostru.

1. Acte necesare la înscriere

  • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
  • original* și copie după Cartea de Identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția);
  • original* și copie după Certificat de Naștere;
  • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
  • în cazul studenților/absolvenților de la alte facultăți: adeverință din care să rezulte numărul de semestre și cursuri finalizate cu examen;
  • 2 fotografii color tip legitimație (2/2,5);
  • certificatul de Botez;
  • Dosar plic.
  • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Documentele din dosarul de admitere pot fi trimise și în format PDF la următoarea adresă de e-mail: secretariat@itrcf.ro sau prin curier rapid la adresa: Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, str. Ștefan cel Mare Nr. 268/B, 611040 Roman, jud. Neamț.

2. Sesiunea de preînscriere: 4 aprilie-10 iulie 2022 (doar on-line)

3. Perioada de înscriere la examenul de admitere

Pentru învăţământul cu frecvență (la zi) perioada de depunere a dosarelor la secretariatul ITRCF este după cum urmează:

Sesiunea de vară: 11-16 iulie 2022 între orele: 09:00 – 15:00, (în format fizic și online)

Sesiunea de toamnă: 5-7 septembrie 2022, între orele: 09:00 – 15:00, (în format fizic și online)

 4. Sesiunea de examene:

Sesiunea din iulie:

18-23 iulie 2022: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:

8-9 septembrie 2022: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Admiterea este organizată sub formă de concurs pe bază de dosare. Ponderea pentru admitere va fi după cum urmează:

40% Proba: „Teologie Dogmatică”;

60% Media examenului de Bacalaureat.

5. Taxa de participare la concurs

Taxa de înscriere: 100 Lei

Taxele se pot plăti la casieria Institutului din municipiul Roman, jud. Neamț, str. Ștefan cel Mare Nr. 268/B sau prin transfer bancar în contul deschis la BCR – Sucursala Roman, jud. Neamț:

Cod IBAN: RO69RNCB0198003317890001;

CIF: 5785591.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul facultăţii:

Telefon/Fax: + 40233 – 731.002

Cel.: 0767 – 994. 512

E-mail: secretariat@itrcf.ro

Documente necesare:

Metodologia admitere licență 2022-2023
Fișa de înscriere admitere licență 2022-2023
Declarație de consimțământ admitere