Loading...
duminică, 19 septembrie 2021
OFMConv Romania

Studii universitare de licență

ADMITERE

Facultatea de Teologie Pastorală din cadrul Institutului Teologic Roman-Catolic Franciscan din Roman anunță că în perioada 14-20 iulie 2021 va avea loc prima sesiune de admitere pentru anul academic 2021-2022. Se pot înscrie cei care au Diploma de Bacalaureat, respectiv Diploma de Licență și doresc să-și continue formarea, intelectuală, umană și spirituală în cadrul Institutului nostru.

1. Acte necesare la înscriere

  • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
  • original* și copie după Cartea de Identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția);
  • original* și copie după Certificat de Naștere;
  • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
  • în cazul studenților/absolvenților de la alte facultăți: adeverință din care să rezulte numărul de semestre și cursuri finalizate cu examen;
  • 2 fotografii color tip legitimație (2/2,5);
  • certificatul de Botez;
  • Dosar plic.
  • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Documentele din dosarul de admitere pot fi trimise și în format PDF la următoarea adresă de e-mail: secretariat@itrcf.ro sau prin curier rapid la adresa: Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, str. Ștefan cel Mare Nr. 268/B, Cod poștal 611040, jud. Neamț.

2. Perioada de înscriere la examenul de admitere

Pentru învăţământul cu frecvență (la zi) perioada de depunere a dosarelor la secretariatul ITRCF este după cum urmează:

Sesiunea de vară: 14-17 iulie 2021 între orele: 09:00 – 15:00;

Sesiunea de toamnă: 17-19 septembrie 2021, între orele: 09:00 – 15:00.

 3. Sesiunile de desfășurare ale concursului de admitere:

Probele pentru admitere – sesiunea de vară:

20 iulie 2021: Proba orală: „Teologie Dogmatică”; din Catehismul Bisericii Catolice și din YOUCAT (Editura „Sapientia”, Iași 2012).

21 iulie 2021, afișarea rezultatelor;

23 iulie 2021, contestații.

Probele pentru admitere – sesiunea de toamnă:

21 septembrie 2021: Proba orală: „Teologie Dogmatică”; din Catehismul Bisericii Catolice și din YOUCAT (Editura „Sapientia”, Iași 2012);

22 septembrie 2021, afișarea rezultatelor;

24 septembrie 2021, contestații;

25 septembrie 2021, confirmarea locurilor prin completarea contractului de școlarizare;

25 septembrie 2021, rezultate finale.

Admiterea este organizată sub formă de concurs pe bază de dosare. Ponderea pentru admitere va fi după cum urmează:

40% Proba orală la „Teologie Dogmatică”;

60% Media examenului de Bacalaureat.

4. Taxa participare la concurs

Taxa de înscriere: 100 Lei

Taxele se pot plăti la casieria Institutului din municipiul Roman, jud. Neamț, str. Ștefan cel Mare Nr. 268/B sau prin transfer bancar în contul deschis la BCR – Sucursala Roman, jud. Neamț:

Cod IBAN: RO69RNCB0198003317890001;

CIF: 5785591.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul facultăţii:

Telefon/Fax: + 40233 – 731.002

Cel.: 0767 – 994. 512

E-mail: secretariat@itrcf.ro

Documente necesare:

Metodologia admitere licență 2021

Fișa de înscriere admitere licență 2021

Declarație de consimțământ admitere 2021