Loading...
marţi, 11 mai 2021
OFMConv Romania

Admitere la ITRCF

ADMITERE
LA FACULTATEA DE TEOLOGIE PASTORALĂ
DIN CADRUL INSTITUTULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Considerații generale
Admiterea la Facultatea de Teologie pastorală, din cadrul ITRCF Roman, se organizează pentru ciclul de studii universitare de licență, pe domeniul de studiu TEOLOGIE, acreditat conform legii, la programul de studii legal înființat în cadrul Facultății.
Admiterea la ciclul de licență se susține astfel:
– 60% Media examenului de bacalaureat
– 40% proba orală la „Teologie Dogmatică”; din Catehismul Bisericii Catolice și din YOUCAT (Editura „Sapientia”, 2012)

Calendarul concursului de admitere pentru sesiunea de toamnă 2020
Concursul de admitere în învățământul superior la Facultatea de Teologie Pastorală a ITRCF din Roman se organizează după cum urmează:

– 17-19 septembrie 2020, între orele 9,00-14,00 înscrierea la sediul Facultății de Teologie;
– 21 septembrie 2020, concurs de admitere licență;
– 22 septembrie 2020, afișarea rezultatelor;
– 24 septembrie 2020, contestații;
– 25 septembrie 2020, afișarea rezultatelor la contestații și confirmarea locurilor prin completarea contractului de școlarizare;
– 25 septembrie 2020, rezultate finale.

Mai multe informații suplimentare se pot obține de la Secretariatul Facultății: e-mail: secretariat.itrcf@gmail.com; tel: 0233/731002; http:/www.itrcf.ro
Toate dosarele se depun la Secretariatul Facultății de Teologie Pastorală, str. Ștefan cel Mare, 268/B, 611040- Roman (NT).

Decan,
Pr. lect. univ. Bernadin Duma