Loading...
luni, 25 septembrie 2023
OFMConv Romania

20 ianuarie 2010: Sesiune ştiinţifică ecumenică : „Voi veţi fi martorii acestor lucruri”

Miercuri, 20 ianuarie 2010, Institutul Teologic Franciscan din Roman a organizat sesiunea ştiinţifică ecumenică cu tema: „Voi ve-ţi fi martorii acestor lucruri” (Lc 24,48). Iniţiativa se înscrie sub patronajul Centrului de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios „Pax et Unitas” (CCEDIPU) Roman, în colaborare cu Universitatea „Ovidius” Constanţa şi a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
După cuvântul de deschidere al prof. univ. dr. pr. Iosif Bisoc, director al CCEDIPU, au urmat conferinţe pe această temă a ecumenismului. Prima conferinţă a fost prezentată de prof. univ. dr. pr. Vasile Nechita de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, vorbind de o logică a Întrupării, de o logică a unui „şi şi”, şi Dumnezeu, şi om, la fel ca şi cele două biserici surori, şi Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă făcând paşi concreţi spre o unitate mult visată.
A doua conferinţă i-a aparţinut pr. dr. Mario Querini, OFMCap., responsabil al Centrului de spiritualitate franciscană şi activitate ecumenică Domus Mariae din Oneşti, care a vorbit despre un ecumenism care să depăşească diferitele ipostaze conflictuale din trecut, care să creeze punţi de legătură între cele două Biserici şi în cadrul dialogului religios. De asemenea, a ţinut să menţioneze ca un aspect prioritar interesul Papei Benedict al XVI-lea asupra ecumenismului actual şi darul lui Dumnezeu pentru creştini, ajutorul său pentru a trece împreună peste marile provocări care bat la uşa oamenilor.
Următoarea conferinţă a fost prezentată de prof. univ. dr. pr. Adrian Neculcea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, care a explicat problemele cristologice apărute de-a lungul timpului şi dificultăţile apărute, precum şi realitatea concretă a noilor mişcări carismatice.
Prof. univ. dr. pr. Vasile Citirigă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ovidius”, Constanţa a adus în actualitate cerinţa Bisericii actuale de a fi martori autentici ai mesajului lui Cristos şi a credinţei creştine iar lect. univ. dr. Bogdan Neculau de la Universităţii „Al. I. Cuza”, Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei, Iaşi l-a completat excelent cu diferite aspecte concrete de natură psiho-pedagogică ale ecumenismului, cu valori practice ale ecumenismului precum şi cu un interesant studiu de caz comparativ între credincioşii acestor două confesiuni, în nici un caz nefiind vorba de un ecumenism agresiv, dar unul deschis şi în care să transpară buna intenţie şi iniţiativa proprie.
În continuare, lect. univ. dr. pr. Florin Ţuscanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ovidius”, Constanţa a vorbit despre primele două sinoade ecumenice, Niceea (325), respectiv Constantinopol (381) unde s-au alcătuit actualele articole de credinţă, diferitele rânduieli de cult precum şi organizarea locală. De asemenea, s-a reliefat unitatea dogmatică şi canonică care aduce un ajutor substanţial în cadrul acestui deziderat.
Pr. Cornel Paiu, directorul Societăţii Culturale Clepsidra din Roman a plecat în pledoaria sa de la motto-ul acestui simpozion, „Voi ve-ţi fi martorii acestor lucruri” (Lc 24, 48) pentru a aminti personalitatea celui care dă această mărturie, Sfântul Luca, doctor şi pictor, de fapt, primul iconograf al Bisericii primare.
Următoarea conferinţă a fost prezentată de pr. dr. Nicolae Dorneanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, amintind că toţi creştinii trebuie să fie martori ai acestor lucruri întrucât sunt animaţi de acelaşi duh, dar separaţi de atâtea neputinţe şi păcate. Un punct esenţial l-a constituit evocarea acelui eveniment istoric foarte important al procesului de ecumenism, respectiv anularea excomunicărilor reciproce din anul 1054, de către Papa Paul al VI-lea şi Patriarhul de Constantinopol Atenagoras.
Conferinţa asist. cercet. dr. Iosif Tamaş de la Departamentul de Cercetare al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi a vizat dificultatea actuală a confesiunilor creştine, acea a sincretismului religios ce a pătruns rapid în interiorul Bisericii, care ameninţă puternic şi care înstrăinează persoanele unele de altele propunând în contrapoziţie, un dialog pe verticală (cu Dumnezeu), în dauna celui pe orizontală (cu oamenii) prin intermediul rugăciunii.
După o scurtă pauză, a urmat conferinţa lect. univ. dr. pr. Damian Gheorghe Pătraşcu, de la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman cu titlul „Venerabila mărturie a Sfinţilor Părinţi”, evocând în această privinţă personalitatea Sfinţilor Părinţi care s-au preocupat să de-a Bisericii conţinutul doctrinar precum şi acela de a aduce mai aproape Bisericile unele de altele prin elementele ce îi unesc. Un exemplu concret în cadrul ecumenismului este oferit prin intermediul Tradiţiei Vii a Bisericii care păstrează şi transmite idealul unei unice Biserici în Cristos.
Pr. drd. Constantin Ciobanu, de la de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ovidius”, Constanţa a dat o mărturie personală a dialogului confesional, cu rememorarea câtorva momente de comuniune care să ne ofere un impuls în calea dialogului.
Ultima conferinţă a aparţinut prof. univ. dr. pr. Iosif Bisoc de la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman şi a fost de fapt o prezentare în powerpoint care să ilustreze şi mai mult bogăţiile comune precum şi aspectele care încă ne despart.
Ultimul moment al acestei zile ecumenice a fost rugăciunea ecumenică în Capela Institutului, moment de înălţare sufletească şi prilej de punere în comun a bogăţiilor spirituale a Bisericilor surori.

Info. www.itrcf.ro